3 april 2018

Roosendaal Kermisstad

Het feestelijke programma van Roosendaal 750 jaar is in volle gang. We kunnen onder meer nog tot en met woensdag genieten van de nostalgische voorjaarskermis. Wat ons betreft komt dit jaarlijks terug in Roosendaal kermisstad.

Op de vaste agenda van Roosendaal kermisstad staan al de Roosendaalse binnenstadskermis (september), de kermis Wouwse Plantage (augustus), de kermis Heerle (juli) en de kermis Wouw (september).

Roosendaal 750 jaar is een feest wat ook wil investeren in nieuwe initiatieven die ook blijven op de Roosendaal agenda komen te staan.

We ontvangen al vele positieve reacties over de nostalgische voorjaarskermis. Wat ons betreft komt dit jaarlijks terug in Roosendaal kermisstad.

Gelet hierop hebben we de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Bent u het met ons eens dat de nostalgische voorjaarskermis een succes is en bijdraagt aan een van de uitgangspunten van Roosendaal 750 jaar: ‘Het feest is een investering in nieuwe toekomstige initiatieven die bijdragen dat inwoners trots zijn op Roosendaal?’ Graag een toelichting.
  2. Gaat u dit evenement jaarlijks faciliteren en toevoegen aan de Roosendaalse evenementen- en kermisagenda? Graag een toelichting.

UPDATE: COLLEGE B&W LIJKT WELWILLEND OM DIT EVENEMENT JAARLIJKS TE LATEN HOUDEN IN ROOSENDAAL.