Door op 16 oktober 2015

Roosendaal Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar

Alle punten waarop de PvdA heeft ingezet tijdens de behandeling van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) zijn aangenomen in de gemeenteraad. Een mooi resultaat.

Het GVVP is het beleids- en toetsingskader voor de gewenste ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente Roosendaal tot 2025. Het geeft de kaders waarbinnen verkeersprojecten worden gedefinieerd en geprioriteerd en verkeersbeleid in de dagelijkse praktijk wordt uitgevoerd. Het GVVP 2015-2025 werd met een aantal wijzigingen, mede ingediend door de PvdA, aangenomen.

De PvdA had de volgende punten:

1. De PvdA fietsenquete maakt duidelijk dat de inwoners pleiten voor bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar. Een gemeente die BTB-proof is, met kwalitatief goede fiets- en voetpaden, logische fietsroutes van, naar en door de binnenstad. Fietsparkeren in het hart van de binnenstad en aandacht voor zowel de fietser als voor onder meer rolstoelrijders, scootmobielers, doven en slechtzienden. Dit sluit ook mooi aan bij de aanbevelingen die de RoGeP eerder heeft gedaan. Dit komt nog tot onvoldoende uiting in het GVVP. Een amendement kreeg hiervoor steun van de meerderheid van de gemeenteraad (PvdA, Nieuwe Democraten, D66, GroenLinks, SP, CDA en Partij Verhoeven).

2. Beter Bereikbaar Tolberg: de PvdA vroeg hier in 2010 al aandacht voor, wat resulteerde in een studie met 3 oplossingen voor de ontsluiting van de Tolberg/Weihoek: ongelijkvloers spoorkruisingen Willem Dreesweg, parallelweg A58 Tolberg-West, verbinding Thorbeckelaan-Wouwbaan. In het huidige GVVP zou inzichtelijk worden of er financien beschikbaar zouden zijn, nu geeft de verkeerswethouder aan dat deze opgave geen prioriteit heeft. Gelukkig pleiten naast de PvdA ook o.a. het CDA, D66 en de Roosendaalse Lijst voor prioritering en een financieel plaatje. Amendement aangenomen, het financieel plaatje volgt bij de Mobiliteitsagenda.

3. Regionale versterking. Wat de PvdA betreft werk maken van alternatieven van het huidige goederenspoor, zoals ook de VAG voor pleit. Dit betekent een maximum aan het vervoersbewegingen afdwingen, risicoanalyse maken en een concreet plan opstellen voor een alternatief. Amendement aangenomen.

4. Anders kijken naar de A58. Omlegging vooralsnog tot 2025 geen haalbaar alternatief. Hoe kun je dan gebruik maken van de A58: voorbeeld Studio Roosegaarde. Blijft een opgave voor de gemeente.

5. Aandacht voor openbaar vervoer, volledig behoud lijn 112, ook voor o.a. Heerle, dan wel een volwaardig alternatief, ook in verband met een goede verbinding met Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom. Blijft een aandachtspunt voor de gemeente.