Door op 18 december 2015

Raad: Ondernemersfonds, Vangnetregeling 2015 en Dialoog

De laatste raadsvergadering van 2015 stond in het teken van het instellen van reclamebelasting voor bedrijventerreinen, een vangnetregeling wegens oplopende tekorten in de bijstand en een motie voor de Dag van de Dialoog.

 

 

Reclamebelasting/Ondernemersfonds

Ten aanzien van de reclamebelasting voor bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld speelde de discussie of de Meeten, waar een aantal bedrijven in verzet gingen tegen uit het reclamebelasting voortvloeiende ondernemersfonds, uitgezonderd diende te worden van de reclamebelasting. De PvdA heeft hier goed over nagedacht, goed geluisterd naar de insprekers over dit onderwerp en kwam tot de conclusie dat we dit initiatief, dus een reclamebelasting voor alle bedrijven, dus ook de Meeten, moeten invoeren. Een solidariteitsbijdrage met maatschappelijke wederkerigheid. Het is de bedoeling dat hiermee geïnvesteerd wordt in de kwaliteit en uitstraling van de bedrijventerreinen. Uiteraard blijven we dit goed volgen of dit een succes wordt en van belang is dat iedere ondernemer zijn zegje kan doen binnen het op te richten ondernemersfonds waar de gelden van de reclamebelasting voor bedoeld zijn.

Vangnetregeling 2015

Als gemeenteraad hebben we ook kennis kunnen nemen van de Vangnetregeling 2015. Een landelijke regeling waarop Roosendaal een beroep op moet doen i.v.m. de tekorten op het bijstandsbudget. Als PvdA hebben we wel een amendement ingediend wat duidelijk aangaf wat de opvattingen zijn van de gemeenteraad over de tekorten in Roosendaal en de acties die het college van B&W voorstelt om de tekorten weg te werken. We hebben met name onze zorgen geuit over het Werkplein Hart van West-Brabant. De wethouder gaf aan hierover ons in maart 2016 nader te informeren. Ook dit blijven we nadrukkelijk volgen, zie onder meer onze vragen over de toename van het aantal inwoners die een beroep doen op de bijstand.

Motie Dag van de Dialoog

Het CDA diende een motie in om te komen tot een Dag van de Dialoog. Voor de PvdA staat centraal dat je  als politieke partij altijd de dialoog met de samenleving moet zoeken. Daar is in beginsel geen initiatief van de gemeenteraad voor nodig en zeker niet wanneer dat een ‘a-politieke’ bijeenkomst moet zijn. Met de uitleg van het CDA over dit initiatief konden we echter leven en daarom hebben we ingestemd met deze motie.

Kerstreces

De burgemeester sloot de raadsvergadering af met een korte eindejaarstoespraak waarin hij benadrukte het belang van het werk van de gemeenteraad. Hij nodigde iedereen ook uit voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari 2016.

De PvdA fractie wenst u ook prettige feestdagen en ziet u graag terug in 2016, te starten met de nieuwjaarsborrel met een aftrap van het jaar 2016 op 7 januari 2016.