9 maart 2017

PvdAdoet

Het bevorderen van sociale deelname en samenhang. Dat is het doel van NLdoet van het Oranje Fonds. Ook de PvdA steekt dit jaar op de handen uit de mouwen.

Fractievoorzitter Michael Yap zal vrijdagmiddag 10 maart samen met Europarlementariër Paul Tang en enkele PvdA leden aan de slag gaan op de Roosendaalse Tuinendag van Wij Zijn Traversegroep.

Wij Zijn Traversegroep gaat met meerdere groepen vrijwilligers samenwerken om de tuin van een aantal Roosendaalse inwoners op te fleuren.

We ondersteunen hiermee kwetsbare burgers uit Roosendaal die om verschillende redenen hun tuin niet meer zelfstandig kunnen onderhouden. Onder kwetsbare mensen verstaan wij o.a. mensen met geen of een klein sociaal netwerk, weinig financiële draagkracht, verstandelijke/lichamelijke beperking.

Doel is om (zwaar)verwaarloosde tuinen een opknapbeurt te geven zodat de burger later zelf, met hulp van netwerk en /of initiatieven, dit zelf kan bijhouden.