Door op 3 februari 2017

PvdA vraagt aandacht voor ontwikkelingen De Meeten II

De gemeente Roosendaal heeft in 2015 aangegeven dat het bedrijventerrein De Meeten II op Majoppeveld-Zuid zelf zal worden vormgegeven. Er is nu een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht, waarbij de ontwikkelingen door de PvdA nauwlettend worden gevolgd.

De Meeten II was al in eigendom van de gemeente Roosendaal. Die vervulde in het verleden een loketfunctie voor de uitgifte van grond op De Meeten II. Dat gebeurde in samenwerking met bouwgroep Moonen. Bij de overname van de ontwikkelrechten van bouwgroep Moonen op dit terrein heeft de gemeente niets hoeven te betalen. De grond was al in juridisch eigendom van de gemeente. Een financiële transactie is daardoor niet nodig.

Er werd in 2015 door de gemeente aangegeven dat er geen sprake is van nieuwe plannen op het bedrijvenpark.

Onlangs heeft u echter een nieuw ontwerpbestemmingsplan ‘De Meeten 2’ gepubliceerd met als doel om de belemmering van de ‘harde verkeersbestemming’ weg te nemen die grootschalige bedrijvigheid kan doen toestaan.

Verder leidt het onderhavige bestemmingsplan tot een minder zware milieusituatie en worden de hoogtebepalingen aangepast.

Na contact met diverse omwonenden heeft de PvdA kennis kunnen nemen van de zorgen over grootschalige bedrijvigheid, en met name dat dit bestemmingsplan regelt dat het plangebied, de Meeten II, gevuld gaat worden met één groot bedrijf i.p.v. de oorspronkelijke kleinschalige bedrijvigheid.

Er is door de gemeente onlangs een informatieavond over dit ontwerpbestemmingsplan georganiseerd. Deze avond werd druk bezocht door vele omwonenden. De omwonenden kregen de indruk dat de plannen al vaststaan en de gemeente geenszins openstaat voor alternatieven.

Als PvdA fractie hebben we daarom een aantal vragen hierover gesteld aan verantwoordelijk wethouder Theunis (Roosendaalse Lijst). De antwoorden geven nog geen duidelijkheid over de motieven van de gemeente om het bestemmingsplan op de voorgestelde wijze te veranderen. De PvdA pleit voor een debat met de gemeenteraad over de invulling van de Roosendaalse bedrijventerreinen en dus meer in het bijzonder de Meeten II. Dit debat volgt hopelijk op korte termijn.