Door op 30 maart 2015

Inzet dienstencheques lopen vooralsnog goed

Gemeenten en aanbieders werken gezamenlijk aan de regionale en lokale uitvoering van de huishoudelijke hulp toelage (HHT).

De inzet van de extra gelden is van tijdelijke duur tot eind 2016 en heeft als hoofddoel het behoud van werkgelegenheid in loondienst van thuiszorgmedewerkers en daarmee het voorkomen dat mensen uitstromen van loondienst naar alfahulpconstructies. Daarnaast maakt deze HHT het gebruik van persoonlijke dienstverlening voor meer mensen toegankelijk en betaalbaar.

In Roosendaal is men begin 2015 ook gestart met de uitgiften van dienstencheques in het kader van de HHT. Nu blijkt op landelijk niveau dat de vraag naar de HHT niet zo groot is als men gehoopt had. De vraag neemt wekelijks wel toe, maar men vermoedt dat deze niet zo groot zal worden als gehoopt.

In een Kamerbrief is gemeld dat het ministerie in het kader van de HHT de eigen bijdrage voor cliënten wil verlagen om zo de drempel naar beneden te brengen om gebruik te maken van het aanbod van de dienstencheques. Dit doet zij om het uiteindelijke doel: het behoud van werkgelegenheid voor mensen in de thuiszorg.

Indien deze maatregel positief uitpakt dan zou dit betekenen dat hierdoor meer mensen gebruik gaan maken van de vouchers waardoor meer klanten (uren en Fte’s) voor zorgaanbieders. Hiermee zijn op de korte termijn de banen van thuishulpen gered. Deze kortdurende verlaging kan als effect voor de lange termijn hebben, wanneer de eigen bijdrage weer op het oude niveau moet komen, dat klanten dit zien als een prijsverhoging/drempel om van de vouchers gebruik te maken, waarmee de doelstelling van het baanbehoud niet gehaald gaat worden. Hiermee zijn de zorginstellingen weer terug bij af: medewerkers zullen ontslagen worden.

Voor ons is het van belang om te weten wat het beleid in deze is van onze gemeente (maar ook onze regio). Korte termijn politiek of niet? En zijn er geen andere manieren om de banen te behouden? De wethouder van Oss is met een goed idee gekomen om de mogelijkheden van de HHT om te zetten in een reëel zorgvolume, wat naar ons idee ook een grotere kans van slagen heeft.

De PvdA heeft dan ook 24-uursvragen gesteld aan wethouder Polderman over dit onderwerp:

1. Is deze wijziging bij u bekend?
2. Is deze mogelijkheid tot verlaging van de eigen bijdrage besproken met de partners?
3. Gaat Roosendaal ook voor halvering van de eigenbijdrage in de HHT voor burgers?

Deze vragen zijn behandeld en de wethouder gaf aan dat de dienstencheques in het kader van de HHT vooralsnog goed lopen.