Door op 3 juli 2017

PvdA Roosendaal kiest Michael Yap als lijsttrekker

Tijdens een algemene ledenvergadering hebben de leden van de PvdA afdeling Roosendaal besloten dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 de huidige fractievoorzitter Michael Yap de kandidatenlijst zal aanvoeren.

Vanzelfsprekend was dit echter niet. Bij het bestuur had zich naast Michael Yap ook Paul Klaver gemeld als kandidaat.

Beide kandidaten zijn op gesprek geweest bij een kandidaatstellingscommissie die heeft geconcludeerd dat beide kandidaten zeer geschikt zijn en elkaar over en weer uitstekend aanvullen.

De commissie kwam dan ook met het volgende advies:

“Instellen van een duaal lijsttrekkerschap waarbij beide kandidaten op eigen kwaliteiten worden ingezet. Reden is dat wij als partij bij deze keuze optimaal een beroep kunnen doen c.q. gebruik kunnen maken van hun beider potenties als lijsttrekker, hun kennis en know how, hun beide achterbannen en zeker niet onbelangrijk hun opgebouwde netwerken zowel binnen als buiten de gemeente.”

Het is echter zo dat op kandidatenlijsten op iedere positie maar 1 naam kan staan. Er moest dus toch worden gestemd. Michael Yap kreeg daarbij de voorkeur, maar de leden hebben Paul Klaver uitdrukkelijk gevraagd om beschikbaar te blijven, positie 2 op de lijst in te nemen en samen met Michael de kar naar de verkiezingen te trekken. Paul heeft daarmee ingestemd.

De rest van de kandidatenlijst wordt ingevuld in november aanstaande.

Maar voor nu: Michael gaat de lijst aanvoeren en met de steun van Paul op plek 2 werken aan een sterke PvdA in Roosendaal.