3 april 2016

PvdA initiatiefvoorstel goed ontvangen

Het PvdA initiatiefvoorstel ‘Werk maken van onze Roosendaalse jeugd’ om de jeugdwerkloosheid te bestrijden is goed ontvangen door de overige politieke partijen en de verantwoordelijk wethouder.

Naar aanleiding van het feit dat er in Roosendaal een concreet jeugdbeleid mist staat voor de PvdA 2016 in het teken van de Roosendaalse jeugd.

Samen met betrokken partners als het onderwijs, de Jongerenraad en maatschappelijke organisaties, vragen we hiervoor aandacht en vertalen dit in de gemeenteraad in concrete initiatieven.

Als eerste initiatiefvoorstel hebben we het actieplan ‘Werk maken van onze Roosendaalse jeugd’ gelanceerd om de jeugdwerkloosheid te bestrijden met een toekomstperspectief voor onze jongeren.

Dit initiatiefvoorstel is op 24 maart 2016 behandeld in de commissie op de raadsavond van de gemeenteraad. Nadat al eerder wethouder Verbraak een positieve grondhouding had ingenomen ten opzichte van het initiatief van de PvdA, kunnen we nu concluderen dat veel andere politieke partijen dit ook hebben. Immers alle partijen vroegen ook aandacht voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid.

Als tussenstap naar ons doel kiest de PvdA voor het houden van een themabijeenkomst met alle politieke partijen en betrokken partners. Deze themabijeenkomst zal worden gehouden op 11 mei a.s. Hierover volgt nog nadere informatie.