1 juli 2015

PvdA houdt enquête over fietsen door en in de binnenstad van Roosendaal

Om erachter te komen wat bezoekers van de binnenstad van het fenomeen fietsen in de binnenstad vinden, gaat de PvdA de komende week een enquête houden.

Via een online te raadplegen enquête kunnen mensen de vragenlijst invullen. Daarnaast gaan op zaterdag 11 en maandag 13 juli a.s. onze vrijwilligers met een korte vragenlijst de stad in. Het doel is om erachter te komen hoe de gemiddelde bezoeker van de binnenstad het fietsen door en naar de binnenstad en het fietsparkeren ervaart.

Met deze informatie maken we aanbevelingen die in de gemeenteraad besproken zullen worden en uiteindelijk moeten leiden tot een veiliger en prettiger fietsverkeer.

Fractievoorzitter Michael Yap: “De gemeente is bezig met het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het project de nieuwe centrumring. Onze ervaring is dat er meer aandacht mag zijn voor het fietsverkeer, met name binnen de huidige centrumring. Met de informatie uit de enquête, maar ook middels onze contacten met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland willen we gerichte aanbevelingen doen aan de gemeente, maar ook de binnenstadsorganisatie om te komen tot ruimte voor het fietsverkeer, een fietsvriendelijke centrumring en binnenstad”.

Ook via onze Facebook en Twitter pagina roepen we mensen op hun mening te geven.

U kunt de enquete via deze link invullen of hier uitprinten, invullen en aan ons opsturen: PvdA Enquete fietsers in en door de Binnenstad

IMG_5283

IMG_5285

IMG_5286

IMG_5282