18 december 2014

PvdA, D66 en GroenLinks bundelen oppositiekrachten in gemeenteraad

PvdA, D66 en GroenLinks gaan in de Roosendaalse gemeenteraad samenwerken. Ze willen elkaar in de oppositie versterken en waar mogelijk samen optrekken.

Van alle oppositiepartijen liggen deze drie in visie en werkwijze het dichtste bij elkaar. De drie partijen verwachten dat het debat in de raad erdoor aan kwaliteit zal winnen. Deze samenwerking past ook in de bestuurlijke vernieuwing die de Roosendaalse raad voorstaat.

Als onderwerpen niet door de drie partijen apart behandeld worden in de raad, maar door één woordvoerder die zich op het onderwerp toelegt, levert dat niet alleen tijdswinst op maar ook meer kwaliteit. De specialistische woordvoerder kan door zijn focus namelijk meer informatie verzamelen en bundelen. Dat komt de inhoud van de oppositie, het debat in de raad en uiteindelijk het beleid ten goede.

De andere twee fracties verlaten zich dan op de kennis en inhoud van hun gezamenlijke woordvoerder. Maar niet alle onderwerpen zijn geschikt om gezamenlijk in op te trekken. Soms zullen de politieke visies te verschillend zijn voor een gezamenlijk standpunt. Dat staat de samenwerking absoluut niet in de weg. De drie partijen streven ernaar om tenminste één onderwerp per raadscyclus gezamenlijk aan te pakken.

Dat de drie partijen ook van elkaar verschillen, zal duidelijk worden op donderdag 29 januari 2014. Dan is er namelijk een debat tussen de lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen. Stijn Smeulders van de PvdA, Anne-Marie Spierings van D66 en Patricia Brunklaus van GroenLinks zullen met elkaar de politieke degens kruisen in Roosendaal.

Michael Yap             Fractievoorzitter PvdA

Maarten Vermeulen  Fractievoorzitter D66

Klaartje Koenraad    Fractievoorzitter GroenLinks