Door op 25 september 2014

PvdA: Bibliotheekwerk Roosendaal van waarde

Bibliotheek VANnU is als basisbibliotheek verantwoordelijk voor het bibliotheekaanbod in onze gemeente. Het huidige college van B&W heeft besloten tot een korting van € 250.000,- voor het bibliotheekwerk in 2015.

Dit is voor de PvdA een ongewenste ontwikkeling. De PvdA heeft daarom het initiatief genomen om te komen tot het terugdraaien van deze korting en in te zetten op een alternatief dat recht doet aan de mogelijkheden die de bibliotheek (VANnU) zelf heeft geschetst en wat ook een meerderheid van de gemeenteraad belangrijk vindt. Centraal staan hierin onder meer een kleinere toekomstbestendige kernvestiging in het centrum van de stad, volwaardige voorzieningen met voldoende service in onze wijken en dorpen en een bibliotheek die op alle scholen is en hiermee alle kinderen in het primair onderwijs kan bereiken. De PvdA heeft met steun van de VLP, D66, VVD, CDA, Nieuwe Democraten, Roosendaalse Lijst en GroenLinks hierover een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 24 september jl. De motie is unaniem aangenomen en voor 1 november a.s. dient er duidelijkheid te zijn over de afspraken tussen de gemeente en de bibliotheek voor het werk in 2015.

Achtergrond

Het bibliotheekwerk in Roosendaal achten we van belang, De PvdA-fractie vindt dat het bibliotheekwerk een belangrijke maatschappelijke en sociale (ontmoetings)functie heeft. Het voorziet in een belangrijke leesbehoefte van kinderen, jongeren en ouderen. Een volwaardige openbare bibliotheek is toegankelijk voor een breed publiek en ook modern passend bij deze tijd. Een bibliotheek is altijd veel méér dan een plek om boeken te lenen. Het is een centrum van informatie, voorlichting en cultuureducatie (van voorleesmiddagen tot gedichtenwedstrijden) geworden. De PvdA-fractie heeft vorig jaar ook nog gesproken met de bibliotheek waarin zij aangaven hard te werken aan de toekomst, mede ingegeven door een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, te weten ontlezing en een andere manier van lezen. Over het algemeen kan gesteld worden dat er minder gelezen wordt. Dit is een ontwikkeling die de bibliotheek zorgen baart. Want een gebrek aan lees- en taalvaardigheid betekent minder kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd ziet de bibliotheek dat er steeds meer digitaal gelezen wordt. E-books worden onderling uitgewisseld en in toenemende mate uitgeleend door de bibliotheek. De inrichting van het bibliotheekstelsel in de gemeente verandert met deze trends mee: er wordt niet meer geïnvesteerd in fysieke gebouwen maar in een nieuwe invulling van de functies van de bibliotheek: lezen, leren en informeren met een goede service in de wijken en dorpen en bereikbaar voor jong en oud.