Door op 4 januari 2015

PvdA bezorgd over uitvoering jeugdzorg

De PvdA fractie heeft kennis kunnen nemen van het feit dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (BJZ) niet in aanmerking komt voor het verplichte keurmerk voor 2015. De organisatie mag vanaf 1 januari in de hele provincie geen nieuwe cliënten aannemen.De PvdA wenst hierover opheldering van wethouder Polderman. Ook de VVD in Brabant heeft de verantwoordelijk gedeputeerde om opheldering gevraagd.

BJZ Noord-Brabant is de enige organisatie die het keurmerk niet heeft gekregen, zo bericht onder meer Omroep Brabant. Zeventien andere grote instellingen hebben die wel al binnen. BJZ Noord-Brabant werkt voor 67 gemeenten, waaronder Roosendaal, en is daarmee de grootste instelling van Nederland.

De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die na 1 januari 2015 in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn.  BJZ Noord-Brabant voldoet (nog) niet aan deze normen. Er wordt aangegeven dat de reden voor het niet verkrijgen van de certificering ligt in het feit dat teveel gekwalificeerd personeel op zoek is gegaan naar een baan elders en gebruik heeft gemaakt van een afvloeiingsregeling.

Wij maken ons oprecht zorgen. Het is per slot van rekening al 1 januari geweest, het moment waarop wij als gemeente Roosendaal de verantwoordelijkheid dragen voor een goed zorgaanbod voor jong en oud.

In Nederland en dus ook in Roosendaal dient ieder kind de zorg te krijgen die het nodig heeft. Het kan niet zo zijn dat kinderen samen met hun ouders zich zorgen moeten gaan maken of er wel een instantie is waar ze terecht kunnen.

Het leveren van goede zorg is al een enorme opgave in een tijdsgewricht waar alle zorg op zijn kop staat door enorm grote wijzigingen in de vorm van o.a. de decentralisaties en de bezuinigingen. Deze wijzigingen maken dat er veel onduidelijk is op de werkvloer, dat de werkdruk omhoog gaat en dat er zoveel dossiers over en weer geschoven moeten worden dat de angst groot is of dat allemaal wel goed gaat.

En dan horen we als klap op de vuurpijl dat BJZ niet gecertificeerd blijkt te zijn. Zij zijn de grootste binnen hun terrein en daarmee een belangrijke partner. Naar ons idee is er sprake van mismanagement van de directie. Wij staan er dan ook op dat de gemeente voortdurend in overleg blijft tijdens het proces waarin BJZ nu ingaat. De PvdA vindt het van eminent belang dat ouders en kinderen, maar ook werknemers en samenwerkende organisaties geen hinder hebben van de ontwikkelingen.