PvdA baalt van de juridische missers in kwestie ‘Woonvoorziening chronisch drugsverslaafden’