6 januari 2016

Sociaaldemocraten uit de Nederlandse en Belgische grensregio willen sluiting Doel

Vanuit onze achterban bereiken steeds vaker bezorgde geluiden over de steeds terugkerende malheur met de kerncentrales in Doel, België. De Belgische autoriteiten kunnen ons inziens de zorgen van onze inwoners niet langer negeren.

We zien dan ook deze verouderde centrales het liefst zo snel mogelijk gesloten worden. Bij voorkeur voordat er zich een ernstig incident voordoet, aldus de sociaaldemocraten in de grensregio.

Zuiderburen

Niet alleen in ons land, maar ook bij onze zuiderburen, de SP.A Regio Noord, uiten de sociaaldemocraten hun bezorgdheid over de kerncentrales. De kerncentrale van Doel bestaat eigenlijk uit 4 kerncentrales: Doel 1 en 2 werden in gebruik genomen in 1975, Doel 3 in 1982 en Doel 4 in 1985.

De sluiting van Doel 1 en 2 was voorzien in 2015. Doel 1 werd stilgelegd in februari 2015, zoals voorzien door de wet op de kernuitstap van 2013. De Belgische regering nam de (voor SP.A onbegrijpelijke) beslissing om deze nog langer open te houden (tot 2025). Het probleem is dat voor het langer ophouden van Doel een openbaar onderzoek nodig is. Dit deed de Belgische regering niet. Hierdoor mocht de centrale eigenlijk niet heropstarten. De SP.A pleit dan ook voor meer inspraak van burgers.

Realistische oplossing

We weten dat het hier gaat om een nationale bevoegdheid van België. Wij vinden echter niet dat voorbij gegaan mag worden aan de zorgen van onze inwoners. Vooral als beslissingen vanuit België, of elk ander land, invloed kunnen hebben op onze burgers. We voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van deze burgers. Daarom roepen wij de Nederlandse én de Belgische autoriteiten op om samen op te trekken in deze. Wij hebben veelvuldig contact met onze landelijke politici over deze kwestie en brengen de zorgen van onze inwoners ook over. Het doet ons dan ook goed dat dit punt landelijk aanhangig heeft gemaakt. Ook andere partijen hebben inmiddels hun zorgen geuit. De Tweede Kamer in Nederland maakt zich terecht zorgen over de veiligheid van de zeven kernreactoren in België, die niet zo ver van de Nederlandse grens staan. Een aantal reactoren wordt regelmatig afgeschakeld vanwege storingen of problemen. Onze woordvoerder op dit gebied, PvdA Kamerlid Jan Vos, heeft in de pers gereageerd dat nog maar pas is geregeld dat Nederlandse inspecteurs toegang hebben tot de centrales in België. Nederland en België gaan op 20 januari voor het eerst een gezamenlijke controle uitvoeren van een kerncentrale in België.

Minister Melanie Schultz en de Belgische minister Jan Jambon zijn bij deze inspectie aanwezig. Uiteraard dienen de bevindingen van deze inspectie gedeeld te worden met onze inwoners.

PvdA Steenbergen

PvdA Roosendaal

PvdA Bergen op Zoom

PvdA Woensdrecht

SP.A – Regio Noord (Antwerpen)

UPDATE: GEZAMENLIJKE VERKLARING ROOSENDAALSE GEMEENTERAAD.