9 januari 2017

Progressie is de nieuwe smaak

Op donderdag 5 januari kwam de PvdA Roosendaal bij elkaar voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Onze Roosendaalse partijleider Michael Yap hield een nieuwjaarstoespraak. 

Nieuwjaarstoespraak

Namens het PvdA bestuur en onze fractie allereerst onze beste wensen voor 2017. Politiek een zeer spannend jaar, zeker voor onze mensen in Den Haag, zeker voor onze mensen die in Den Haag willen komen.

Wij doen het met Roosendaal. Een perspectiefvolle gemeente, aldus burgemeester Niederer tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie van afgelopen maandag.

Ja. Door landelijke ingrepen bereikt het economisch herstel ook de Roosendaalse huiskamers. Er is zeker meer perspectief. Onze economie groeit volgend jaar door, we staan op plek 5 van de rijkste landen binnen de EU en van heel Europa leveren wij de beste kwaliteit in de gezondheidszorg om maar wat punten te noemen.

Maar niet iedereen voelt dit zo. Niet iedereen deelt mee in deze vooruitgang en we moeten ons afvragen of we nog een voldoende verbonden samenleving zijn. Trekken we ons niet terug op onze eilandjes, als overheid, als politiek, als samenleving?

We staan dus, ook lokaal, voor genoeg uitdagingen. En ik denk dat de basis hiervoor moet zijn om met elkaar in gesprek te blijven, gezamenlijk werken aan oplossingen en bovenal als politici doen wat nodig is.

Met onze fractiebezoeken op locatie maken we hier dan ook werk van, maar ook met het idee van het burgerakkoord maken we hier werk van. Samen met onder meer GroenLinks en D66, vanuit een progressieve samenwerking kijken hoe we onze lokale democratie beter kunnen vormgeven. Code Oranje, een G1000, een Burgertop, of een City Challenge, hoe je het ook wil noemen, het huidige democratische bestel zal veranderen en wij willen graag hierin voorlopers zijn en ons steentje aan bijdragen. Ik denk dat 2017 hierom al een mooi jaar gaat worden, waarbij we trouw blijven aan onze uitgangspunten van solidariteit, bestaanszekerheid en waarbij dus iedereen meedoet!

Om met de mooie woorden van onze fractievolger Rick Pels af te sluiten:

Ontwaak, sociale democraten

Ontwaak, de tijd van ommekeer

Zie ons hier, weer terug in alle straten

En we horen al meer en meer

Laat, de oude normen en gedachten

Oude denkers, ontwaak ontwaak

Verdeeldheid zorgt voor nieuwe krachten

Progressie is de nieuwe smaak