Door op 10 juni 2015

Payrolling?

Mag de gemeente Roosendaal gebruik maken van payrollers? Niet voor structurele werkzaamheden, vindt de PvdA. Alleen voor tijdelijke werkzaamheden en onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Wij staan voor goed werk en goed werkgeverschap.

Als Partij van de Arbeid weten we hoe belangrijk werk voor mensen is. Werk is een bron van inkomen, waardering en zekerheid. De werkgever en collega’s zijn belangrijke onderdelen van ons dagelijks leven. Van jong tot oud: we willen graag weten waar we aan toe zijn, onderdeel uitmaken van de organisatie waarvoor we ons inzetten. De PvdA vindt dat mensen die zekerheid en waardering verdienen.

Afgelopen weekend berichtte het NOS dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van zogenaamde payrollcontracten.

Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in dienst zijn. Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden.

Deze constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie en uitbuiting en dragen niet bij aan goed werk en bestaanszekerheid. Payrolling leidt tot tweedeling op de werkvloer: niet voor niks komt Lodewijk Asscher met een nieuwe wet. Wij vinden dat de arbeidsvoorwaarden van payrollers en die van mensen in vaste dienst gelijk moeten zijn. Bij structureel werk hoort een vast contract.

Het rijk heeft al uitgesproken payrollconstructies niet langer te gaan gebruiken. Payrolling bij de overheid moet wat de PvdA betreft zo snel mogelijk worden beëindigd. Het kabinet neemt de noodzakelijk stappen op landelijk niveau, lokaal zouden wij dit ook moeten doen. Hierover hebben we vragen gesteld aan het college van B&W.

UPDATE: HIER DE ANTWOORDEN.