5 november 2018

Op weg naar een Rookvrije Generatie

Onder meer de sportverenigingen THOR, BSC, RBC, kinderboerderij Minnebeek en het Bravis ziekenhuis geven het goede voorbeeld: Op weg naar een rookvrije generatie. De PvdA roept ook de gemeente op zich hierbij aan te sluiten.

 

 

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds hebben het initiatief genomen tot de
beweging ‘op weg naar de Rookvrije Generatie’. Inmiddels hebben vele andere partijen zoals GGD
GHOR Nederland, koepelorganisaties van artsen (KNMG), huisartsen (NHG) en kinderartsen (NVK),
kinderopvangcentra, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en gemeenten de handen
ineengeslagen om de jeugd te beschermen tegen tabak.

De PvdA roept ook onze gemeente zich op om zich actief in te zetten op een Rookvrije Generatie:

  1. Door te bereiken dat alle kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen en gemeentelijke en publieke gebouwen en buitenruimten daarvan rookvrij worden (plan hier te downloaden);
  2. Hiervoor met de diverse maatschappelijke organisaties en ouders om de tafel te gaan en afspraken te maken;
  3. En met behulp van het subsidiebeleid te realiseren dat evenementen waar kinderen bivakkeren, rookvrij zijn;

Een motie hiervoor dienen wij in bij de behandeling van de Begroting 2019.