Door op 10 april 2017

Met hart voor de zorg?

Onvoldoende regie, onrust en onzekerheid. Deze verwijten ontving wethouder van Poppel (SP) afgelopen week terecht tijdens het debat over de thuiszorg in Roosendaal.

Naar aanleiding van vragen van de Roosendaalse Lijst begin 2017 werd inzichtelijk dat de wethouder de gevolgen van zijn nieuwe beleid heeft onderschat. Er was onrust onder de diverse zorgaanbieders, medewerkers en cliënten. Dit was ingegeven door de aanbesteding (eind 2016) van de nieuwe vorm van hulp bij het huishouden.

Deze nieuwe werkwijze heeft de PvdA onderschreven. Er wordt immers ingestoken op maatwerk en signalering binnen de HbHplus. Wij hebben wel van meet af aan onze zorgen geuit over keuzevrijheid, de werkgelegenheid en informatie/communicatie richting onze inwoners.

Diverse fracties hebben over dit proces de afgelopen tijd vragen gesteld. Naar aanleiding van het debat in de commissie over dit onderwerp is gebleken dat de onrust en onzekerheid als gevolg van de aanbesteding van de hulp bij het huishouden er tot op heden is. Hierover debatteerde de gemeenteraad afgelopen week vervolgens verder in de raadsvergadering.

De PvdA heeft uiteraard de diverse spelers in dit dossier geraadpleegd. De actievoerders, cliënten, werknemers en zorgaanbieders. Aanvullende vragen zijn gesteld aan de wethouder en tijdens de raadsvergadering hebben we een aantal zaken kunnen constateren:

  1. De SP-fractie en wethouder doen afstand van het SP-dogma ‘geen marktwerking in de zorg’.
  2. De wethouder laat de regie volledig bij de zorgaanbieders, waarbij dus de belofte is losgelaten dat de zorgvraag en cliënt, onze inwoners, centraal staan.
  3. Het zogeheten onderaannemerschap is tot op heden niet geregeld.
  4. De lokale, bekende zorgaanbieders, weten elkaar te vinden.
  5. Er zijn zorgen over baanzekerheid en dus werkgelegenheid.
  6. Een nieuwe werkwijze met maatwerk, signalering binnen de HbHplus juichen wij toe.
  7. De wethouder doet tot op heden slechts een beperkte handreiking door aan te geven dat een nieuwe zorgaanbieder bij hem aan tafel mag komen zitten samen met een van de huidige zorgaanbieder om met elkaar in gesprek te gaan.
  8. De wethouder heeft zowel mondeling als schriftelijk toezeggingen gedaan die achteraf niet bleken te kloppen.

Centrale vraag tijdens het raadsdebat was voor de PvdA dan ook of de wethouder zichzelf in staat achtte om de onrust en onzekerheid weg te nemen en zo ja, hoe gaat hij dit doen.

De wethouder bleef helaas vasthouden aan zijn eigen gelijk, deed geen handreiking, en nuanceerde de onrust en onzekerheid. Hij gaf aan eind juni 2017 definitief duidelijkheid te kunnen scheppen of de zorgaanbieders zich houden aan de uitgangspunten die de gemeente voor ogen heeft in het kader van de HbHplus. Voldoende voor een meerderheid van de gemeenteraad. Als waarschuwing gaven de VLP, de PvdA, D66 en GroenLinks hem wel een motie van afkeuring mee en de uitdrukkelijke opdracht om de regie te herpakken. Deze motie kreeg geen meerderheid. Uiteraard blijven we hem nauwlettend volgen.