Door op 24 april 2015

Maatschappelijk vastgoed: van Roosendaal voor Roosendaal!

Het college van B&W heeft een verkoopportefeuille vastgesteld bestaande uit 43 panden die na taxatie worden verkocht tegen marktwaarde. Een aantal van deze panden, zoals de Pius X en de Suite, worden nu gebruikt voor maatschappelijke initiatieven.

Het college van B&W geeft aan dat, ten aanzien van de panden die voor 2015 in de planning staan, de huurders na de raadsvergadering van 22 april op de hoogte gebracht van de voorgenomen verkoop, om zodoende voldoende tijd te creëren voor de huidige huurders om naar andere huisvesting om te zien.

Verantwoordelijk wethouder Theunis geeft aan dat hij slechts de opdracht gegeven door de gemeenteraad uitvoert. De PvdA acht deze uitleg onjuist. De benadering inzake de portefeuilles vastgoed door het college van B&W is teveel gedaan vanuit financieel oogpunt en de kerntaken van de gemeente dan vanuit het maatschappelijk rendement en de bijdrage van de diverse initiatieven aan het behalen van de maatschappelijke beleidsdoelen. We zien nu dat aan de andere kant wethouder Schenk dit aan het herstellen is. We vinden dit een vreemde handelswijze van de gemeente en getuigt niet echt van behoorlijk bestuur.

De PvdA heeft daarom een motie ingediend, samen met de overige oppositiepartijen, die vervolgens unaniem is aanvaard door de gemeenteraad. De raad draagt het college op om voor 1 juli van dit jaar samen met maatschappelijke partners huisvestingsoplossingen te zoeken voor de huidige (maatschappelijke) huurders en gebruikers van panden die het college te koop wil aanbieden. Op basis van de financiële consequenties moet dan worden bezien of het desbetreffende pand definitief in de verkoopportefeuille moet blijven of in de portefeuille terecht moet komen met panden met een niet-commerciële ofwel maatschappelijke doelstelling.

Dit lijkt ons de enige juiste volgorde en opdracht die het college van B&W dient uit te voeren. Eerst samen als gemeente met de mensen met plannen en ambitie aan tafel. Het zijn immers panden van Roosendaal. Laten we ervoor zorgen dat het panden voor Roosendaalers worden.