1 maart 2018

Logistiek en mobiliteit onlosmakelijk verbonden met de economie van Roosendaal

Afgelopen week nam ik namens de PvdA deel aan het debat dat het Logistieke Platform Roosendaal organiseerde in de Kring. Logistiek verbindt vele economische branches met elkaar.

Transport en logistiek is een belangrijke sector voor de regio West-Brabant. Niet voor niets is de regio afgelopen jaar wederom uitgeroepen tot Logistieke hotspot nr. 1 van Nederland. De komende jaren wordt  een verdere groei verwacht van de sector. Hiervoor is het belangrijk dat er een goede infrastructuur is en voldoende personeel met de juiste opleidingen.

Bedrijven dienen brede verbanden te maken in hun gezamenlijke vervoersstromen. Maar logistiek is meer dan transport alleen. Het gaat ook over de logistiek van een ziekenhuis  en o.a. de supermarkt die op orde dient te zijn.

Een paar voorbeelden in de regio: Roosendaal kent Borchwerf aan de A17. Woensdrecht heeft een logistiek centrum met luchtvaart. Moerdijk een zeehaven. Bergen op Zoom de verbinding met het Rijn-Schelde Kanaal. Oosterhout met logistiek. Kortom West-Brabant dient samen te werken. Juist om haar krachtenveld te verstevigen.

Een goede infrastructuur is daarbij onmisbaar: over de weg, de lucht, het water, onder de grond en over de rails. West-Brabant dient met snelle verbindingen verbonden te blijven oost west en noord zuid. Verbonden met Vlaanderen, Brabant en Zeeland.

Onderwijs en Arbeidsmarkt dienen optimaal te functioneren. Alle mensen in Roosendaal en West-Brabant die kunnen werken dienen een baan te krijgen. Goede afstemming van de drie O’s :overheid ondernemers en onderwijs. Opleiding op maat een leven lang. Permanent Leren in kennis en vooral vaardigheden.

Technologische ontwikkelingen, automatiseren, robotisering geven veranderingen. Dat is de kracht van onze delta. Roosendaal is de parel van ons zuiden, één kloppend hart van logistiek en mobiliteit. Op weg met elkaar naar 2025. De economie is in hoog zomer. Maak de agenda’s leeg. En met elkaar bepalen we een juiste toekomstbestendige agenda. Samen met alle partners. De Roosendaalse economie van de toekomst is levend en heeft potentie die tot wasdom komt. Kom daarom ook naar onze inspiratiesessie op 12 maart!