Door Eric Stroop op 15 augustus 2018

Langdonk volop in beweging

De wijk Langdonk is volop in beweging. De komst van de Broedplaats, actieve inwoners die Langdonk schoonhouden en de verbinding van maatschappelijke partners in de wijk met onze inwoners zijn hier positieve voorbeelden van.

Zo nam de PvdA in juli deel aan een bijeenkomst voor wijkbewoners van Langdonk in het Talentencentrum van Aleco. De avond was georganiseerd door Aleco (Andre de Klerk), voetbalvereniging BSC (Ad van Tilburg) en de Broedplaats (Ad van de Vrede). Het centrale thema was Verbinding. Na korte inleidingen van de organisatoren gingen de bewoners in groepen uiteen  om aan de hand van een drietal vragen over een vast onderwerp te brainstormen/praten. Na afloop werd er centraal per groep/onderwerp nog een korte terugkoppeling gegeven. Gemaakte opmerkingen worden door de organisatie al meteen doorgezet naar de instanties, als gemeente en politie.

De besproken onderwerpen waren:

  • Afval
  • Gezondheid/beweging
  • Ontmoeting
  • Veiligheid

Onderwerpen dus waar elke bewoner iets mee heeft. Afgesproken is dat er een vervolg komt op deze avond in het najaar. Geen enkele wijk, dus ook Langdonk niet, kan het zich veroorloven om het centrale doel, namelijk:  hoe maken we de wijk met z’n allen mooier door verbinding te zoeken met elkaar, te laten verslonzen.

Zoals gezegd is voor de wijk Langdonk veiligheid een belangrijk thema. Begin augustus werd de wijk opgeschrikt door een schietpartij op het winkelcentrum de Lindenburg.

Samen met inwoners staat de PvdA voor een veilige en leefbare woonomgeving, waarin iedereen zich thuis voelt. Wij gaan er vanuit dat de gemeente en de politie werkt maakt om de criminaliteit in de wijk aan te pakken. De overlast te verminderen en bewoners blijvend te ondersteunen en aan te moedigen om meldingen te doen als men zich niet veilig voelt en zaken constateert die niet door de beugel kunnen.

Als reactie op het incident is aangegeven dat politie en gemeentelijk toezichthouders overdag én ’s nachts extra controles houden rond de parkeerplaats bij de Jumbo aan de Lindenburg in Roosendaal. Samen met de welzijnswerker gaan ze verdere maatregelen nemen om de ongerustheid bij omwonenden weg te halen. De PvdA blijft dit nauwlettend volgen.

 

 

Eric Stroop

Eric Stroop

Ik ben een geboren en getogen Roosendaler en heb een financieel-administratieve achtergrond, ben werkzaam bij SAVER. Waar ik heel veel moeite mee heb, is als mensen niet de kansen krijgen die ze verdienen. Daar wil ik me sterk voor maken.  Je afkomst, religie of het gebrek aan inkomen, mag nooit een reden zijn waardoor je

Meer over Eric Stroop