Door Kees Jongmans op 23 mei 2018

James Habibuw 25-jaar lid!

Deze week hebben we aan James Habibuw een mooie PvdA-speld overhandigd i.v.m. zijn 25-jarig lidmaatschap van onze partij.

James is in 1993 lid geworden op uitnodiging van toenmalig wethouder Margot Borghans. Hij is altijd erg betrokken geweest bij de partij met raad en daad. Recentelijk was hij lid van de kandidaatstellingscommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Sinds 3 maanden is hij met pensioen en daarvoor heeft hij jaren de publieke zaak gediend bij de gemeente Bergen op Zoom. De laatste jaren was public affairs zijn specialisme. James zal ook de komende tijd een betrokken en gewaardeerd lid van de PvdA blijven met grote interesse voor zowel lokale als landelijke onderwerpen.

Kees Jongmans

Kees Jongmans

Als voormalig wethouder in onze prachtige gemeente blijf ik actief in Roosendaal. Ik ondersteun de jongere leden in onze partij bij het uitdragen van ons gedachtegoed: progressief en sociaal, en bij het uitvoeren van projecten waarmee we inhoud geven aan dat gedachtegoed. De PvdA let vooral op zaken waarbij de belangen van de minder sociaal

Meer over Kees Jongmans