Door Ton Kunst op 17 mei 2018

Jaap en Netty van Weel 50-jaar lid!

Het echtpaar van Weel is door het afdelingsbestuur in het zonnetje gezet wegens hun 50-jarig lidmaatschap van de partij.

Beiden zijn ook opgegroeid in een rood nest en zowel lid van een vakbond als van de PvdA. Na hun huwelijk zijn ze vanuit Middelburg vanwege werk verhuisd naar Roosendaal.

In de tijd dat zij naar Roosendaal kwamen was het toewijzen van sociale huurwoningen nog een gemeentelijke taak (ambtelijk “Woningbureau” als onderdeel van de sociale dienst) en wethouder Piet van Haperen (partij Werknemersbelangen) had dat in zijn portefeuille. In de praktijk gingen vele woningzoekenden dan ook naar het spreekuur van deze wethouder om hun woningwens toe te lichten. Jaap en Netty kwamen zodoende terecht in de Jan Vermeerlaan.

Jaap heeft gewerkt in de grafische industrie en Netty bij de bibliotheek. Nu wonen ze al jaren in Kortendijk en genieten van hun pensioen.

Ton Kunst

Ton Kunst

Als voormalig raadslid en inmiddels als gepensioneerde gemeenteambtenaar draag ik nog steeds graag mijn steentje bij aan Roosendaal. Naast het werk als secretaris van de afdeling ben ik actief bij onder meer THOR Roosendaal.

Meer over Ton Kunst