Door op 8 oktober 2014

Huishoudelijke hulp blijft behouden

De Partij van de Arbeid wil dat het kabinet er alles aan doet om zo veel mogelijk banen voor de zorg te behouden. Daarom heeft de PvdA landelijk gepleit voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT).

 

De overheid betaalt met de toelage een flink deel van het uurtarief van een huishoudelijke hulp mee. Met deze toelage kunnen 14.000 huishoudelijke hulpen hun baan behouden en houden mensen de mogelijkheid om betaalbare en goede huishoudelijke hulp te krijgen.

Het kabinet heeft hier de komende 2 jaar in totaal 190 miljoen euro voor beschikbaar. Gemeenten hebben nu de mogelijkheid om plannen in te dienen voor 1 of 2 jaar. Voor 15 oktober a.s. moeten de verklaringen ingediend worden om een beroep te kunnen doen op de extra middelen. Voor Roosendaal is er bijna 400.000 euro beschikbaar om de vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren en werkgelegenheid te behouden. Lokaal heeft de PvdA er dus bij wethouder Polderman van zorg op aangedrongen om een beroep op deze middelen te doen. De wethouder heeft inmiddels aangegeven dat Roosendaal een beroep zal doen op het beschikbare budget in het kader van de huishoudelijke hulp toelage. Daar houden we hem uiteraard aan.

Er verandert veel in de zorg. Dat is niet voor niets. We willen de zorg persoonlijker maken, met meer ruimte voor vakmensen. De veranderingen hebben gevolgen voor de inhoud van het werk en het aantal banen. De PvdA wil dat het kabinet hierbij niet toekijkt, maar er bovenop zit. We moeten er alles aan doen de zorg beter te maken en tegelijkertijd zoveel mogelijk werk te behouden.

De huishoudelijkehulptoelage betekent een volwaardige rechtspositie voor mensen die werken als huishoudelijke hulp. Een echte baan in loondienst. Het kabinet heeft hier eerder 75 miljoen euro voor uitgetrokken. Mede door onze inzet is daar voor 2015 nog eens 40 miljoen extra bijgekomen. En met succes: 14.000 huishoudelijke hulpen kunnen hun baan behouden. Zo werken we aan betere zorg en bieden we tegelijkertijd houvast aan medewerkers in de zorg.