Door op 10 juni 2015

Huidig plan Nieuwe Markt overtuigt niet

Vorig jaar hebben we weloverwogen in kunnen stemmen met de koers van de binnenstad zoals omschreven in het rapport ‘Roosendaal Gezonde Stad’. Samenwerking tussen gemeente en ondernemers is de sleutel.

De markt moet het doen: initiatief nemen en investeren. De gemeente ondersteunt, faciliteert en stimuleert. De politiek en de gemeente moeten de samenleving vooral ‘comfort en ruimte’ bieden.

Dat doen wij ook graag, maar altijd zorgvuldig als het gaat om een besteding van gemeenschapsgeld. In dit geval 3 miljoen euro voor de Nieuwe Markt. Centraal staat hierin dat ieder plan t.b.v. de binnenstad bij zal moeten dragen aan een sterke economische binnenstad, een versterking van de economische structuur van Roosendaal.

In de Commissie Omgeving van 20 mei 2015 heeft de PvdA reeds aangegeven dat het plan wat als basis dient voor de herinrichting ons nog niet heeft kunnen overtuigen. Je kunt onmogelijk tegen de herontwikkeling van de Nieuwe Markt zijn, maar de herinrichting op de wijze die nu wordt voorgesteld is slechts een marginaal deel van de oplossing. In het raadsvoorstel wordt immers duidelijk aangegeven dat de oplossing in de plinten ligt, het creëren van een compacte ruimte, afgescheiden door stevige wanden.

Daar geeft dit plan geen oplossing voor, de marktpartijen hebben tot op heden niet aangegeven op basis van de plannen te willen investeren. Is er hier nu sprake van enkel investeren in stenen en vernieuwen of verandering met versterking van de economische structuur van onze binnenstad? Is iets doen beter dan niets doen? De Roosendaalse binnenstad in beweging, zeker, maar de middelen (3 miljoen euro) afgezet tegen dit plan staan niet in verhouding. We bouwen aan een huis met blijkbaar een gemeentelijk budget van 10 miljoen en gaan nu een fors deel investeren in de huiskamer, maar weten niet of we het redden om het huis af te bouwen…