Door op 26 april 2017

Het Huis van Roosendaal?

Het Roosendaals stadskantoor wordt duurzaam gerenoveerd, maar wordt dit ook het Huis van Roosendaal?

Afgelopen week presenteerde het college van B&W de huisvestingsvisie ‘Huis van de Gemeente’. Dit als vervolg op het bericht van wethouder Lok (VVD) dat het stadskantoor niet wordt gesloopt, maar duurzaam wordt gerenoveerd.

Uit de visie van het college van B&W is nog niet veel op te maken wat nu precies de renovatie gaat kosten, op welke wijze het nieuwe Huis van Roosendaal ook echt duurzaam wordt, ook echt een huis van en voor onze inwoners wordt, hoe de verbinding met Mariadal wordt vormgegeven en wat het tijdspad is om te komen tot een duurzame renovatie. Aanleiding om hierover vragen te stellen aan het college van B&W en dit onderwerp te agenderen voor een debat met de overige politieke partijen in de Roosendaalse gemeenteraad. Het debat volgt nog, antwoorden kunt u hier vinden.