24 januari 2018

Groene schoolpleinen

De Provincie Noord-Brabant stelt een subsidieregeling open om de Brabantse schoolpleinen groen te kleuren. Stoeptegels eruit; gras, bomen, struiken, bloemen en groenten erin.

Vorig jaar riep de PvdA al op tot het investeren in groene schoolpleinen, helaas kregen we hiervoor destijds onvoldoende steun in de Roosendaalse gemeenteraad. Wij willen graag investeren in onderwijs en de daarbij behorende omgeving. Net als PvdA Gedeputeerde van Merriënboer zien wij veel voordelen. Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het kunnen zo plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.

In Roosendaal lopen er al initiatieven van scholen om de schoolpleinen te vergroenen. Deze regeling kan hierbij aan bijdragen om het proces te versnellen. Naar verwachting wordt de subsidieregeling in april opengesteld. De partners subsidiëren maximaal 50% van de inrichtingskosten van groene schoolpleinen, tot een maximum van € 14.000 per plein. Om het project te laten slagen, is betrokkenheid en eigenaarschap vanuit gemeenten, school en ouders essentieel.