Door op 29 december 2014

Gladheidsbestrijding in Roosendaal op orde?

Afgelopen weekend had ook Roosendaal te maken met het winterse weer. Dit zorgde voor veel sneeuwpret, maar ook voor gevaarlijke situaties. In de wijken en dorpen was er op sommige plaatsen geen doorkomen aan.De gemeente Roosendaal heeft in het Gladheidbestrijdingsplan vastgelegd op welke manier zij deze overlast wil voorkomen. Saver NV zorgt voor de daadwerkelijke bestrijding van de gladheid. Het door de gemeente Roosendaal opgestelde Gladheidbestrijdingsplan is bedoeld om hinder en schade ten gevolge van gladheid als gevolg van vorst, sneeuw en ijzel tijdens het komende winterseizoen zoveel mogelijk te voorkomen. Het is van belang de aanpak eenduidig en duidelijk voor de burgers uit te voeren. De nadruk ligt op het voorkomen van problemen door preventieve gladheidbestrijding.

Over de plaatsen waar wel of geen gladheid moet worden bestreden kan uitgebreid gediscussieerd worden. Het is altijd een afweging tussen de behoeften van de weggebruiker, de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder, de schadelijke gevolgen van het strooizout en de kosten van de bestrijding.

Voor de gladheidbestrijding gelden de volgende prioriteiten, aldus het plan:

Urgentie 1: – hoofdwegennet / – wegen naar het ziekenhuis, de brandweer, de politiebureaus en het treinstation / – doorgaande fietsroutes

Urgentie 2: – busroutes van stad-, streek- en buurtbussen

Urgentie 3: – wijkontsluitingswegen (elke woning binnen de bebouwde kom ligt op maximaal 500 meter van een gestrooide weg) / – wegen naar scholen en bejaardenhuizen / – wegen op bedrijventerreinen / – belangrijke parkeerterreinen zoals het Emile van Loonplein

Urgentie 4:- belangrijke voetgangersoversteekplaatsen / – bushaltes / – parkeerplaatsen en trottoirs bij openbare gebouwen en winkelcentra
Het plan valt en staat met de uitvoering daarvan, waarbij wij enorm veel respect hebben voor de chauffeurs van de schuif- en strooiwagens.
Wij zien ook dat bewoners zelf hun maatregelen hebben genomen door de tips van de gemeente op te volgen. Verder prijzen we ook het initiatief van bijvoorbeeld het Bewonersplatform Centrum.

We hebben zelf ervaren dat de prioriteiten, de urgenties als opgenomen in het Gladheidbestrijdingsplan niet allemaal zijn uitgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld doorgaande fietsroutes niet sneeuwvrij gemaakt en er werd te laat gestrooid, waardoor er een gladde onderlaag onder de sneeuw ontstond op doorgaande fietsroutes. Voor een impressie, zie de reacties op social media als Twitter en Facebook en bijvoorbeeld via de nieuwssite van DagRoosendaal.nl:

“Vooral veel sneeuwpret, maar waar is de sneeuwschuiver?”

“Ophef over falende gladheidsbestrijding”

“Waarschijnlijk zijn ze wat verstrooid in het stadskantoor”

Dit brengt de PvdA tot de volgende vragen aan de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Roosendaal:
1.      Hoeveel meldingen heeft de gemeente en Saver NV ontvangen van onze inwoners over het winterse weer, gladheid en de staat van het openbaar gebied?
2.      Herkent u zich in het geschetste beeld en de klachten over de gladheidsbestrijding, waarbij de urgenties als opgenomen in het Gladheidbestrijdingsplan onvoldoende zijn aangepakt?
3.      Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor uw aanpak bij een eventueel volgend pak sneeuw, winters weer en gladheid?
4.      We hebben kunnen constateren dat u via de moderne media op geen enkele wijze heeft gecommuniceerd over de aanpak m.b.t. de gladheidsbestrijding. Acht u het in het vervolg een goede zet om via de social media te communiceren over de gladheidsbestrijding, op welke plekken de schuif- en strooiwagens worden ingezet e.d.? Zie bijvoorbeeld Eindhoven.

De antwoorden worden in de komende Commissie Omgeving behandeld (21-01-2015).