Door op 8 maart 2016

Gelijk werk, gelijke beloning

Voor hetzelfde salaris 64 dagen per jaar langer werken. Dat lot is vrouwen in het Nederland van 2016 nog altijd beschoren.

We leven een eeuw na het algemeen kiesrecht. Zestig jaar nadat we een einde maakte aan de bizarre gewoonte dat vrouwelijke ambtenaren de dag na hun bruiloft ontslagen werden – ze werden immers toch huisvrouw en moeder.

Veel is verricht. Maar vrouwen krijgen anno 2016 voor hetzelfde werk nog altijd bijna 20 procent minder salaris dan mannen[1]. En dat is simpelweg belachelijk.

Landelijk is er op initiatief van de PvdA wetgeving in de maak. Op vrouwendag komt Keklik Yücel namens de Tweede Kamer-fractie van de PvdA met een initiatiefwet gelijke beloning.

Onze gemeente heeft echter een eigenstandige verantwoordelijkheid en kan uitstekende bijdrage leveren aan gelijke beloning van mannen en vrouwen. Door haar voorbeeldfunctie te benutten, door bij alle contractpartners het onderwerp onderdeel te laten zijn van aanbestedingen. Vandaar dat wij de volgende vragen aan het College van B&W te Roosendaal hebben gesteld:

  • Deelt het College de mening van de Roosendaalse Partij van de Arbeid dat gelijke beloning bij gelijk werk de normaalste zaak van de wereld is?
  • Heeft het College inzichtelijk of, en zo ja waar, er verschillen zijn in de beloning van mannen en vrouwen binnen de ambtelijke organisatie bij gelijk werk? Zo nee, bent u bereid dit in kaart te brengen?
  • Is gelijke beloning bij gelijk werk een vast onderdeel van het aanname- en beloningsbeleid? Is het een aandachtspunt bij P&O en leidinggevenden bij inschaling en bij overleggen met de ondernemingsraad?
  • Welke andere maatregelen neemt het College of is zij voornemens te gaan nemen met betrekking tot het uitgangspunt van gelijke beloning bij gelijk werk?
  • Is gelijke beloning bij gelijk werk momenteel een onderdeel van de aanbestedingsonderhandelingen met contractpartners?
  • Is het College bereid gelijke beloning bij gelijk werk voor contractpartners op te nemen in de aanbestedingsvoorwaarden?

[1] Tijdens, K.G., Van Klaveren, M. (2012) Frozen in time: Gender pay gap unchanged for 10 years. Brussels, ITUC p. 48.

UPDATE: Het college van B&W deelt volledig de mening van de PvdA: Gelijk werk, gelijke beloning.