Door op 17 augustus 2015

Geen KunstMaand in Roosendaal?

“Cultuur verbindt” een uitspraak in een sluitsteen gebeiteld op het Tongerloplein, ondertekend door het college. Een college dat nu de KunstMaand Roosendaal om zeep helpt?

Een van de middelen voor culturele verbinding is de maand september, Kunstmaand Roosendaal, een initiatief van de gemeente Roosendaal voortgekomen uit de kunst- en cultuurnota 2002-2006. Vanaf 2002 worden tal van activiteiten, die door professionele en amateur-kunstenaars uit diverse disciplines en diverse gemeenschappen in de gemeente worden uitgevoerd, in deze maand extra voor het voetlicht gebracht en van publiciteit voorzien.

In de visie van de gemeente, beschreven in twee opeenvolgende cultuurnota’s [2002-2006, 2007-2011], zijn een aantal uitgangspunten voor de Kunstmaand Roosendaal neergelegd:

– samenwerkingsverbanden creëren tussen de verschillende kunstzinnige en culturele instellingen.

– combinaties [cross-overs] maken tussen de verschillende kunstzinnige en culturele disciplines.

– verbreding maken door minderheidsgroepen te bereiken en contact te maken met andere niet-kunstgerelateerde groeperingen.

– vernieuwende activiteiten ontwikkelen, die niet eerder in de gemeente hebben plaatsgevonden.

– verjonging van de deelname (zowel actief als passief) aan kunst- en cultuuruitingen.

– door verdieping de kwaliteit van de kunstzinnige en culturele uitingen in de gemeente te verhogen.

Daarnaast is deze maand een van de zeer weinige, zo niet de enige, voor de bevolking zichtbare agenda waarin de sociale en maatschappelijke activiteiten, vertaald in kunstzinnige en culturele uitingsvormen van stad, dorpen en wijken van de gemeente Roosendaal worden samengebracht.

Nu heeft de organisator van de kunstmaand, Stichting Kunstmaand Roosendaal, aangegeven niet meer in staat te zijn de kunstmaand te kunnen organiseren. De PvdA-fractie heeft voor de wethouder van Cultuur van de gemeente Roosendaal, na aanleiding van besluit van de Stichting de navolgende vragen:

Onderschrijft de wethouder nut en noodzaak voor de totale samenleving van de gemeente Roosendaal, het bestaansrecht van de kunstmaand, een door de gemeente geïnitieerde activiteit?

  1. Onderschrijft de wethouder nut en noodzaak voor de aanbieders van kunst- en cultuur van de gemeente Roosendaal, het bestaansrecht van de kunstmaand, een door de gemeente geïnitieerde activiteit?
  2. Is er, in een vroegtijdig stadium, met de wethouder overleg geweest met de Stichting over het verkrijgen van alternatieve middelen (bijvoorbeeld fondsen of crowdfunding)?
  3. Zo ja, wat is het resultaat hiervan geweest?
  4. Is er, in een vroegtijdig stadium, met de wethouder overleg geweest met de Stichting over het beëindigen van een door de gemeente geïnitieerde activiteit?
  5. Zo ja, wat was uw reactie? En heeft de gemeente nog acties ondernomen om de Stichting van alternatieve oplossingen te voorzien?
  6. Gaat de wethouder, in het belang voor de totale samenleving van gemeente Roosendaal, onderzoeken of de kunstmaand Roosendaal in een enigerlei andere vorm kan worden voortgezet?
  7. Gaat de wethouder in het belang van de aanbieders van kunst- en cultuur van de gemeente Roosendaal, onderzoeken of de kunstmaand Roosendaal in een enigerlei andere vorm kan worden voortgezet?

De vragen zullen zo spoedig mogelijk worden behandeld.