26 oktober 2016

Fractie op locatie: Huis van de Westrand

De fractie en ondersteuning bezocht in het kader van de fractie op locatie het Huis van de Westrand en sprak met het bestuur over de wijk en alle activiteiten in de wijk.

Het bestuur sprak enthousiast over de vele activiteiten die er plaats vinden in de Westrand en meer in het bijzonder in het buurthuis. Vele maatschappelijke partners en inwoners weten hun weg te vinden naar het buurthuis. Er werden wel zorgen geuit over de samenhang in de wijk, hoe bereiken we alle bevolkingsgroepen en hoe pakken we de aandachtspunten aan die staan opgenomen in de Vitaliteitskaart.

We hebben ook gesproken over de nieuwe gemeentelijke aanpak, geen wijkmanager meer, maar diverse ambtenaren als oren en ogen in de wijk. Dit blijkt in Westrand nog niet echt van de grond te zijn gekomen. Voor ons als PvdA fractie een aandachtspunt om in de gaten te houden ten aanzien van al onze wijken en dorpen.

westrand

 

 

De fractie op locatie staat dit jaar nog gepland op de volgende data:

7 november 2016
28 november 2016
12 december 2016
19 december 2016

Wilt u ook de fractie op bezoek. Neem contact op met fractievoorzitter Michael Yap