Door op 20 september 2017

Focus op definitieve sluiting kerncentrale Doel

In de Belgische krant De Standaard is onlangs een schokkend artikel verschenen waarin drie professoren van de Universiteit van Leuven waarschuwen voor de onaanvaardbare risico’s van de
kerncentrales in Doel en Tihange. De PvdA pleit al langer voor sluiting van deze kerncentrales.

Na uitgebreid onderzoek stellen de professoren vast dat de scheuren in de centrales soms groot zijn van afmeting (17 centimeter) en dat het er ook heel veel zijn (13.000 in Doel 3). Het aantal scheurtjes en de afmeting ervan neemt ook toe in de loop der jaren blijkt uit controles. Volgens de professoren stapelen de bewijzen zich op, dat het openhouden van de kerncentrales tot onaanvaardbare risico’s leidt.

Diverse fracties in de gemeenteraad maken zich, met vele anderen, al lange tijd grote zorgen over de onveiligheid en hebben al regelmatig opgeroepen tot sluiting van de kerncentrale in Doel. Nu zelfs professoren van een gerenommeerde Belgische Universiteit stellen dat de veiligheidsrisico’s onaanvaardbaar zijn, kunnen we niet meer lijdzaam blijven toezien hoe deze onveiligheid voor onze inwoners nog langer voortduurt, zeker niet nu er in België voorzichtig al weer stemmen opgaan om, puur om economische redenen, de centrale na 2025 nog langer open te houden!

Eerder dit jaar drongen West-Brabantse burgemeesters via de veiligheidsregio al bij de minister aan op tijdelijke sluiting van Doel zodat er onderzoek naar de veiligheid kon worden gedaan. Nu het op basis van het onderzoek van de KU Leuven duidelijk is dat risico’s onaanvaardbaar zijn, kan men niet meer wegkijken en moet er worden opgeroepen tot definitieve sluiting!

Op vragen van onder meer de PvdA geeft het college van B&W aan dat de veiligheid van inwoners op dit moment gegarandeerd is. Wel zullen zij de bevindingen van de professoren inbrengen bij de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB) en deze verzoeken om de bevindingen mee te nemen in de gesprekken met de minister inzake het dossier Doel. Het college van B&W ziet nog niets in een juridische procedure en acht de bestuurlijke aanpak die nu wordt gekozen, het meest realistisch en effectief.

Wij blijven strijden, lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk, voor sluiting van deze kerncentrales.