Door op 22 april 2016

Fatsoenlijk loon, ook voor jongeren

Vorig jaar heb ik de petitie getekend van FNV Young & United voor een volwassen loon vanaf 18 jaar. De boodschap van FNV Young & United was helder aan verantwoordelijk minister Asscher: doe iets aan het bizar lage jeugdloon van jongvolwassenen in Nederland.

Gisteren heeft minister Asscher namens het kabinet bekend gemaakt dat de leeftijdsgrens van het jeugdloon wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar. Het loon voor 18, 19 en 20-jarigen wordt ook omhoog getrokken. Dit betekent dat er voor het eerst in 41 jaar een serieuze stap wordt gezet richting afschaffing van het jeugdloon voor volwassenen. Een historische doorbraak en een geweldig compliment aan FNV Young & United en vele andere actievoerende jongeren. Zij hebben laten zien dat strijden voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt loont.

Iedereen heeft recht op goed werk, voor een fatsoenlijk salaris. Wie hard werkt, moet daar voor worden beloond. Ook als je jonger bent dan 23. Want veel jongeren hebben wel gewoon volwassen uitgaven zoals huur, de energierekening en verzekeringen. En ook de boodschappen zijn niet goedkoper als je jong bent. Het minimumjeugdloon houdt daar geen rekening mee. Het is dus terecht dat jongeren in actie kwamen. Het was hoog tijd om een eind te maken aan die onrechtvaardige situatie.

In Roosendaal maken we ook werk van onze Roosendaalse jeugd met ons initiatiefvoorstel om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Hopelijk verdient dit ook de steun van een meerderheid in de Roosendaalse gemeenteraad.