10 november 2017

Extra geld voor cultuur!

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft een meerderheid van de gemeenteraad extra geld uitgetrokken voor cultuur.  Juist met de energie van het Cultuurnetwerk Roosendaal en de daarbij behorende prototypes moeten we doorgaan.

Nadat GroenLinks, PvdA, D66 en de Roosendaalse Lijst al eerder de initiators waren om te komen tot een CultuurNetwerkRoosendaal, waren we nu niet helemaal tevreden over het budget wat is vrijgemaakt voor cultuur. Zoals bekend gaat Cultuurnetwerk Roosendaal een volgende fase in. Het samen-handelen binnen en vanuit het netwerk leverde in 2016 en 2017 een inspirerende visie op, een voorstel voor een cultuurfonds, een nieuwe manier van denken en werken en diverse inzichten en opbrengsten. Die energie moet worden vastgehouden en daarom hebben we gevraagd om extra budget, hetgeen heeft geleid tot een aangenomen amendement in de gemeenteraad op de begroting hiervoor.