Door op 18 september 2014

Extra budget voor behoud huishoudelijke hulp

De PvdA Roosendaal wil dat de gemeente zich inspant voor een goede voorziening hulp in het huishouden voor de komende jaren, het behoud van werkgelegenheid en goede beloning voor werknemers in de huishoudelijke hulp.

Via schriftelijke vragen roepen wij het College van Burgemeester en Wethouders op om hiervoor actie te ondernemen richting staatssecretaris Martin van Rijn nu die een extra budget voor 2015 en 2016 van in totaal € 75 miljoen per jaar beschikbaar heeft gesteld voor alle gemeenten.

Goed werk, voldoende werk en goede beloning zijn belangrijke waarden voor mensen. Met de veranderingen in de zorg als gevolg van de decentralisaties, ontstaan onzekerheden over behoud van werk en een goede beloning. Ook in Roosendaal gaat het een en ander veranderen, o.a. stelt het college van B&W voor om de bemiddeling tussen klant en hulp te laten vervallen (PGB+) en zou Roosendaal 40% minder budget ontvangen om de hulp in de huishouding uit te laten voeren.

Staatssecretaris Van Rijn (PvdA) heeft voor 2015 en 2016 extra budget ter hoogte van €75 miljoen per jaar beschikbaar gesteld, de zogenaamde “huishoudelijke hulp toelage” (HHT). Dit geld is bedoeld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp in 2015 en 2016, om zo langer en zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. De Partij van de Arbeid wil dat deze mogelijkheid optimaal wordt benut voor extra werk in en vraag naar huishoudelijk hulp en dit kan eveneens leiden tot handhaving van de bemiddeling tussen klant en hulp (PGB+).

Gemeenten hebben nu de mogelijkheid om plannen in te dienen voor 1 of 2 jaar. Daarom vragen wij het college van burgemeester en wethouders of zij voor Roosendaal kansen ziet tot behoud van werkgelegenheid, goede beloning voor werkenden in de huishoudelijke hulp en handhaving van de bemiddeling tussen klant en hulp (PGB+). En om daar werk van te maken door een plan in te dienen. Hiermee kan er immers meer ruimte komen in het budget voor 2015 en 2016.