14 september 2016

Esther Derks stopt als raadslid

PvdA raadslid Esther Derks heeft besloten om het lidmaatschap van de gemeenteraad en alle daarbij behorende functies neer te leggen. Zij heeft haar ontslagbrief overhandigd aan de burgemeester.

Derks: “In de periode van mijn aantreden als gemeenteraadslid tot nu is zowel in de privésfeer als in het werk veel gebeurd en veranderd.  Het gevolg is dat mijn fysieke en geestelijke belasting op dit moment zo groot is dat het niet meer verantwoord is mijn werk, privé en mijn taken als gemeenteraadslid te blijven combineren. Ik wil mij voor 100% in kunnen zetten. Ik ervaar dat dit niet meer mogelijk is in mijn werkzaamheden als raadslid.”

Voor Esther was dit geen gemakkelijk besluit aangezien zij de afgelopen jaren zich met veel plezier en energie heeft ingezet voor de PvdA, voor onze Roosendaalse inwoners. De PvdA betreurt het vertrek, maar heeft alle begrip voor haar besluit. Uiteraard blijft Esther betrokken bij het werk van de PvdA in Roosendaal.

De PvdA heeft op dit moment twee raadszetels in de Roosendaalse gemeenteraad. Fractievoorzitter Michael Yap zal nu versterking krijgen van de nummer drie op de kieslijst van de PvdA, Paul Klaver. Klaver zal zijn rentree maken in de gemeenteraad, nu hij eerder al twaalf jaar raadslid is geweest. Daarmee is er al het vertrouwen bij fractie en bestuur dat de kwaliteit van het raadswerk onverminderd gecontinueerd zal worden. Als alle formaliteiten in orde zijn, dan zal Paul 22 september a.s. worden toegelaten als lid van de Roosendaalse gemeenteraad.