Door op 11 april 2017

Een tuin van beleving

Heerma State is een centrum voor Wonen&Zorg voor onder meer dementerenden. Het centrum zet zich in om de bewoners in een beschermde omgeving zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te geven.

In dit kader hebben zij een aanpalend stuk grond aangekocht vanuit de gedachte hier een omheinde belevingstuin/ontmoetingstuin voor haar bewoners te creëren, waarbij het tevens de bedoeling is dat wijkbewoners, scholen en verenigingen gebruik kunnen maken van de voorzieningen (denk hierbij aan: moestuin/pluktuin, picknickplaats, sportveld, enz.).

Het biedt dementerenden de kans om in contact te komen met wijkbewoners en vice versa. De PvdA-fractie is zeer gecharmeerd van dit project en ziet hierin overeenkomsten met het dementiedorp De Hogeweyk in Weesp. Net als De Hogeweyk kan het project van Heerma State worden beschouwd als een innovatie in de psychogeriatrische zorg en de PvdA-fractie is van mening dat deze baanbrekende initiatieven nodig zijn (in het kader van: participeren, erbij horen, er toe doen) om recht te kunnen doen aan een steeds groter wordende populatie binnen onze samenleving.

De PvdA-fractie heeft aan het college een aantal vragen gesteld om met name te bezien of de gemeente aan dit project wil bijdragen. De gemeente staat hier positief tegenover. Zij vinden het initiatief van de Vrienden van Groenhuysen een goed en zeer sympathiek project dat aansluit bij de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Er is zeker de bereidheid om te kijken of en hoe dit project vanuit de gemeente financieel kan worden ondersteund.