Door op 7 november 2013

Een prikkel om afval te scheiden

De gemeente Roosendaal wil het afval scheiden stimuleren. Vanaf januari 2014 gaat Roosendaal dan ook werken met nieuwe tarieven voor uw afvalstoffenheffing. Dit noemen ze DIFTAR, gebaseerd op het onderscheid (=differentiatie) dat ze gaan aanbrengen in die tarieven.

Alle informatie over DIFTAR kunt u hier vinden. De hoogte van de gedifferentieerde tarieven op basis van volume/frequentie worden op 6 november a.s. in de gemeenteraad vastgesteld.

Uitgangspunten voor de PvdA blijven een optimale afvalscheiding, kostenbesparing, bewustzijn van inwoners vergroten, beloning voor onze inwoners (lastenverlichting), een duurzaam leefmilieu en natuurlijk aandacht voor aanpak illegale dumpen.  De voorgestelde tarieven kunt u hier vinden.

De PvdA heeft dit voorstel aan haar eigen uitgangspunten getoetst. In de commissie Omgeving van 9 oktober jl. hadden we bij twee punten nog vragen aan de wethouder gesteld. De eerste betrof de vraag van de VVE’s om het aantal tikken bij de ondergrondse containers naar 3,5 per week i.p.v. de 3 die nu in het voorstel staat. De wethouder heeft in zijn beantwoording aangegeven dat de 3 tikken al tot stand was gekomen naar aanleiding van de vele reacties hierover. In het raadsvoorstel was het de bedoeling om voor de ondergrondse containers 2 tikken per week voor zakken van 60 liter te hanteren. Het zijn nu 3 tikken voor zakken van 40 liter geworden, waarbij het aan de bewoners is om te bepalen welke zakken men gebruikt, en ook het aantal keer per week. Immers minder literzakken zijn mogelijk en minder tikken.

Het tweede punt waar wij op ingegaan zijn is de kwijtschelding, dit werd tijdens de commissie ook aangekaart door de SP die al aangaf om een amendement hierover te komen. Voorheen kregen bewoners die daar recht op hadden 100% kwijtschelding. In de nieuwe situatie krijgen ze alleen voor het vaste basisbedrag kwijtschelding. Voor het variabele deel dus niet. Dit kan voor een meerpersoonshuishouden oplopen tot ruim 100 euro. De PvdA is van mening, dat ook deze mensen een prikkel moeten hebben om afval zo goed mogelijk te scheiden. De PvdA vindt het wel moeilijk te accepteren dat deze mensen van totale kwijtschelding naar ruim honderd euro betalen moeten gaan. De PvdA heeft samen met de SP een voorstel gedaan om voor de betreffende mensen ook een deel van het variabele deel kwijtschelding te geven. De wethouder voelt hier wel iets voor en wil graag met de SP en PvdA hierover meedenken.

In de raadsvergadering van 6 november jl. werd de kwijtscheldingsregeling, het amendement van de SP, dan ook gelukkig aangenomen en is het voorstel DIFTAR afgetikt.