Door op 11 juni 2015

Een breed Cultuurcluster voor Roosendaal

De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met de plannen voor samenvoeging van De Kring en het Tongerlohuys (Cultuurcluster).

De PvdA is verheugd met de vorming van het Cultuurcluster, in 2011 hadden we reeds in de gemeenteraad hiertoe het initiatief genomen middels een motie. Het Cultuurcluster is een clustering van De Kring en Het Tongerlohuys, met de functies podiumkunsten, cultuureducatie en erfgoed.

Vanuit deze basis gaven de samenwerkende partijen D66/PvdA/GroenLinks cultuurwethouder Verbraak wel het verzoek mee, via woordvoerder Alex Raggers (D66), middels een motie, om de vorming van een culturele netwerkorganisatie te faciliteren, die vanuit het cultuur- en onderwijsbeleid het cultuurcluster dan wel het cultuurveld in Roosendaal kan adviseren en monitoren. Deze culturele netwerkorganisatie moet dan een cultuurnota opstellen, die leidend is voor de gemeente, om zo een goed cultuurbeleid en aanbod te borgen. Deze motie werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Ten aanzien van de financiering van het Cultuurcluster wordt nu gekozen voor inzet van middelen uit de verkoop van het gemeentelijk vastgoed. Dat vonden wij, D66/PvdA/GroenLinks, als dekking boterzacht. Wij gaven aan dat het Cultuurcluster hoort tot de plannen van de binnenstad en gebruik hiervoor dan ook het ‘potje’ van de binnenstad. Hiervoor werd door ons een amendement ingediend, maar die kon niet rekenen op een meerderheid.