Door op 21 april 2017

Een Brabantse gemeente met een hart van cultuur

De PvdA is trots op ons rijke culturele leven. Cultuur draagt bij aan het imago van de gemeente en de lokale identiteit.

Het is belangrijk om te blijven investeren in de cultuur van Roosendaal. Dat hoeft niet altijd financieel te zijn maar kan bijvoorbeeld ook door middel van stimuleren van samenwerking. Het versterkt de verbindingen en het verbetert de leefbaarheid.

In 2015 hebben we het college van B&W verzocht om de vorming van een culturele netwerk-organisatie te faciliteren, die vanuit het cultuur en onderwijsbeleid het cultuurcluster dan wel het cultuurveld in Roosendaal kan adviseren en monitoren. Deze culturele netwerk-organisatie diende ook een cultuurnota te schrijven, die leidend is voor de gemeente, om zo een goed cultuurbeleid en aanbod te borgen.

Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd middels de Cultuurnota: Roosendaal 2025 Een Brabantse gemeente met een hart van cultuur.

Het college van B&W heeft de Cultuurnota omarmd. In het raadsvoorstel tot verdere uitwerking heeft de PvdA met steun van de gehele gemeenteraad een verscherping aangebracht (amendement) waarbij het uitgangspunt is dat het Cultuurnetwerk Roosendaal duurzaam kan bijdragen aan het versterken en professionaliseren van het kunst- en cultuurklimaat in de gemeente met structurele facilitering vanuit de gemeente.

Dit krijgt verder vorm in:

  • een cultuurfonds waar amateurs en professionals een beroep op kunnen doen om in basis te kunnen werken maar ook innovatief en ondernemend te kunnen zijn.
  • samensturende teams die domeinoverstijgend denken en werken aan projecten die duurzame bijdragen leveren aan veranderingen in de netwerksamenleving.
  • een netwerk van culturele hotspots die bestaande en nieuwe cultuurhuizen en -plekken verbinden en de stad aantrekkelijk maken om er te vertoeven en te wonen.