Door op 8 juni 2017

Duurzaamheidsagenda Roosendaal toekomstbestendig!

Ruim 2 jaar geleden stonden wij met een aantal andere politieke partijen in Roosendaal aan de lat van de duurzaamheidsagenda Roosendaal. Een agenda met een actieplan die onlangs is gepresenteerd.

Een lange aanloop, met onder meer een startnotitie, onderzoek en de zogeheten R100 bijeenkomsten. Lokaal is hierbij de basis.

 

Waar het huidig college van B&W werkt aan een evenwichtig Roosendaal in een economisch gezien gunstige periode, geven we nu vooral de opdracht mee aan dit college, maar bovenal ook aan het nieuwe college in 2018 om koers te zetten naar een toekomstbestendige Roosendaalse samenleving.

Een toekomstbestendig Roosendaal dat bijvoorbeeld minder afhankelijk hoeft te zijn van de grillen uit “Den Haag”.

Een toekomstbestendig Roosendaal dat nu eens wel de juiste keuzes zal maken als het gaat om werk, de bestrijding van armoede, de samenwerking in het sociaal domein en de dienstverlening van de overheid.

Maar bovenal een toekomstbestendig Roosendaal dat antwoord geeft op het feit dat een middelgrote gemeente, een middelgrote stad, als Roosendaal achterblijft in sociaaleconomische ontwikkeling, in dynamiek t.o.v. de grote stad, de Randstad, maar ook ten opzichte van Oost-Brabant.

Een toekomstbestendig Roosendaal heeft nu concreet vorm gekregen in het Actieplan ‘Roosendaal Futureproof’. Dit actieplan, waarin ook ingegaan wordt op de zogeheten energietransitie, biedt wat de PvdA betreft perspectief voor een duurzame toekomst van Roosendaal.