26 maart 2014

Doortrekking goederenspoorlijn 11

Samen met de Belgische sp.a onderneemt de PvdA actie om goederenspoorlijn 11 door te trekken. Dat zou de ontbrekende schakel in het Belgisch-Nederlandse spoorwegnetwerk dichten en de treinverbinding tussen Antwerpen, Vlissingen en Rotterdam aanzienlijk versterken.

Spoorlijn 11 stopt nu aan de terreinen van BASF, net onder de Belgisch-Nederlandse grens. PvdA en sp.a willen die doortrekken tot aan de Zeeuwse lijn, die in Roosendaal vertrekt en via Bergen op Zoom richting Vlissingen gaat. Concreet vragen de partijen aan het Vlaams gewest en de NMBS enerzijds en de provincies Zeeland en Noord-Brabant anderzijds dat zij een gezamenlijke maatschappelijke kosten-batenanalyse opmaken van de doortrekking van goederenspoorlijn 11.

Infographic Spoor11

Zaterdag voeren we actie aan de grens, het programma:

11.00 uur parking café De Kroon, Nieuwmoer Dorp Kalmhtout-Nieuwmoer

12.00 uur parking kerk, Nieuwstraat Essen-Centrum

13.30 uur grensovergang, Ertbrandstraat Kapellen – Putte

Doortrekking goederenspoorlijn 11: historiek

21 december 1996: protocolakkoord tussen Nederland en België

 • aanleg van hogesnelheidslijn (HSL) tussen Antwerpen en Nederland
 • heractivering Ijzeren Rijn
 • doortrekking goederenspoorlijn 11

23 september 1997: goedkeuring Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

 • Doortrekking goederenspoorlijn 11 bindend geselecteerd als onderdeel van het hoofdspoorwegennet voor goederenvervoer

8 februari 2013: goedkeuring  Vlaamse conceptnota Spoorstrategie

 • vormt de basis voor onderhandelingen tussen de Vlaamse overheid, NMBS en federale minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille over het meerjareninvesteringsprogramma 2013-2025
 • schuift 51 prioriteiten naar voren, waaronder de heractivering van de Ijzeren Rijn en de ontsluiting van de tweede spoorwegtoegang tot de Antwerpse haven

30 april 2013: goedkeuring gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’

 • Doortrekking goederenspoorlijn 11 opgenomen in GRUP

19 juli 2013: goedkeuring investeringsplan NMBS 2013-2025 (federale regering)

 • Doortrekking goederenspoorlijn 11 staat er niet in
 • Doortrekking goederenspoorlijn 11 stond wél in het vorige investeringsplan, maar werd niet uitgevoerd

Nu (??): Vlaamse regering stuurt brief naar Labille waarin:

 • de medewerking van de federale regering en de NMBS wordt gevraagd voor de opmaak van een gezamenlijke MKBA naar de haalbaarheid van de havenspoorlijn en goederenspoorlijn 11

Waarom de doortrekking van goederenspoorlijn 11 nodig is

Het strategisch belangrijke havennetwerk Antwerpen – Rotterdam – Vlissingen wordt versterkt

 • Dit past perfect in de plannen van Vlaanderen en Nederland om samen de Deltaregio te gaan promoten

Het vormingsstation Antwerpen-Noord krijgt een tweede belangrijke toegang

 • Antwerpen-Noord is het grootste vormingsstation van ons land
 • Maar heeft momenteel maar één uitgang en dat is een strategisch probleem
 • Met de doortrekking van goederenspoorlijn 11 wordt een muizenvalscenario vermeden

Gevaarlijke goederentrafieken kunnen weggehaald worden van de bestaande spoorlijn 12

 • Die doorkruist momenteel kwetsbare en dichtbevolkte dorpskernen in Ekeren, Kapellen, Kalmthout en Essen
 • De vrijgekomen capaciteit kan gebruikt worden voor het inleggen van hoogfrequente reizigerstreinen tussen Roosendaal en Antwerpen en voor de realisatie van een voorstadsnet