Door op 9 oktober 2017

Doorbraak drugsbeleid ook in Roosendaal?

Het nieuwe kabinet dat komende week zijn plannen presenteert, wil, volgens goed ingevoerde bronnen, in een aantal gemeenten legale wiet toestaan. De legale wiet wordt landelijk geteeld en vervolgens verspreid onder zes tot tien gemeenten. Het gaat om een proef om te zien of de criminaliteit afneemt en wiet minder schadelijke stoffen bevat.

De bedoeling is dat vooral middelgrote en grote steden meedoen. Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden voor het experiment. Een groot voorstander van het plan is de burgemeester van Breda, Paul Depla.

Op een onlangs gehouden PvdA buurtbijeenkomst in het centrum van Roosendaal werd de PvdA bijgepraat over de huidige ervaringen van bewoners inzake de drugsoverlast. Na diverse signalen van buurtpreventieteams en bewoners uit onze hele gemeente gaven de bewoners in uit het centrum ook aan dat in Roosendaal succesvol een einde is gemaakt aan het drugstoerisme. Dit heeft ertoe geleid dat de eerder aanwezige 12.000 drugstoeristen in de binnenstad per week, met alle overlast die dat met zich mee bracht, niet meer komen. De drugsoverlast, de illegale straathandel, is echter niet uitgebannen. Op dit moment is immers de illegale markt de grote winnaar van het huidige systeem. Dat moet anders.

Het college van B&W Roosendaal is, gelet op eerdere antwoorden aan de Roosendaalse gemeenteraad, van mening dat drugscriminaliteit en de daarmee gepaard gaande overlast en de gevoelens van onveiligheid onaanvaardbaar zijn. Het college neemt de situatie op het gebied van drugs in Roosendaal reeds uitermate serieus en is zich terdege bewust van de signalen van ervaren overlast.

We roepen derhalve onze burgemeester Niederer op om samen op te trekken met Breda, maar ook met buurgemeente Bergen op Zoom, om deel te nemen aan het experiment. Wat ons betreft zal dat gebeuren op basis van een integrale aanpak, gebaseerd op vier pijlers:

  1. Preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan;
  2. Handhaving zodat er een stevige prikkel is om het beleid na te leven;
  3. Consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop;
  4. Goede afstemming met de grensgemeenten, waaronder ook die in België.

Gelet hierop zijn wij ook verheugd met het feit dat het nieuwe kabinet ook een zogenoemd Ondermijningsfonds in het leven roept met daarin 100 miljoen euro om drugscriminaliteit aan te pakken. Aan de ene kant reguleren en aan de andere kant repressie, een aanpak waar de PvdA al jaren voor strijd.

Deze oproep krijgt inmiddels steun van GroenLinks, de Nieuwe Democraten en D66.