Door op 24 januari 2016

Dienstverlening Werkplein Hart van West-Brabant onder de loep

Het PvdA Ombudsteam heeft de PvdA fractie geïnformeerd over de dienstverlening van het Werkplein Hart van West-Brabant. Informatie op de website over het aanvragen van bijstand is niet optimaal. Over de dienstverlening van het Werkplein zijn vragen gesteld.

In de wirwar aan formulieren, een verdere digitalisering en contacten op afstand helpt ons PvdA Ombudsteam alle Roosendaalse inwoners waar nodig. Indien iemand bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren, de inhoud van een brief niet begrijpt of andere problemen heeft dan kijkt ons Ombudsteam of ze een antwoord kunnen vinden en ondersteuning kunnen bieden. Met haar kennis over wet- en regelgeving en beschikbare netwerk kan zij bijdragen aan de oplossing van een probleem. Het Ombudsteam denkt met iemand mee, zoekt uit en verwijst door naar de juiste persoon. Als het nodig is wordt de PvdA Gemeenteraadsfractie of de Tweede Kamerfractie ingeschakeld.

Naar aanleiding van onze vragen is in ieder geval de informatievoorziening van het Werkplein Hart van West-Brabant verbeterd. Op de website van de gemeente Roosendaal staat nu in ieder geval duidelijk omschreven hoe iemand een uitkering moet aanvragen.

Voor onze fractie is een goede dienstverlening van belang, zowel digitaal als via direct persoonlijk contact. De menselijke maat staat hierbij centraal.