Door op 20 november 2015

De WVS-groep heeft toekomst!

Niet uitgaan van beperkingen, maar kansen. Het credo vaak gehoord van de WVS-groep wat de PvdA onderschrijft.

In de gemeenteraad hebben we gesproken over de zogeheten herstructurering van de WVS-groep. Een toekomst als leer- en werkbedrijf, een toekomst met kansen. Wat ons betreft sporen de betrokken negen gemeenten, waaronder Roosendaal, de WVS-groep aan om meer te innoveren, verbreden en verdiepen. Het doel is immers om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Hierin staat maatwerk centraal. Ter versterking van het Roosendaals beleid hebben we met een aantal partijen een motie ingediend die hier toe oproept. Deze motie werd met een meerderheid aan steun in de raadsvergadering van 19 november 2015 aangenomen.