Door op 17 november 2014

De PvdA wenst actie in dossier ‘A58 West-Brabant

De Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) vroeg afgelopen week, terecht, aandacht voor het fileleed bij knooppunt De Stok en de veiligheid op de snelweg A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom.

De BZW wil dat Rijkswaterstaat dit gaat bekijken, samen met het onderzoek wat Rijkswaterstaat zal gaan doen, na opening van de snelweg A4, naar knooppunt Zoomland bij Bergen op Zoom. Het onderzoek kan worden uitgebreid dus ook gericht op de veiligheid op de snelweg A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom en het fileleed bij knooppunt de Stok, aldus de BZW.

In het kader van mobiliteit en bereikbaarheid pleit de PvdA al langer voor omlegging van de A58, goede doorstroming van het snelwegverkeer en natuurlijk verkeersveiligheid op de diverse knooppunten als knooppunt de Stok en Zoomland.

De afgelopen jaren is er onder meer door de gemeente Roosendaal een knelpuntenanalyse A58 opgesteld en wordt gekeken welke oplossingsrichtingen en financiering / subsidies er zijn voor deze knelpunten.

De mobiliteitsagenda 2010 – 2014 van de gemeente Roosendaal geeft aan dat: “De doelstelling is om de A58 – die nu nog dwars door de stad loopt – op termijn om de stad te leiden. Een belangrijke stap voor de korte termijn is om de ‘A58 West-Brabant’ op de bestuurlijke agenda te krijgen van het rijk en de aandacht te behouden van de provincie Noord-Brabant. Goed is te melden dat in samenwerking met BZW Roosendaal een studie wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van alternatieve financieringsvormen, bijvoorbeeld in de vorm van publiek private samenwerking. Daarbij worden ook de mogelijkheden voor een versnelde realisatie in kaart gebracht.”

De PvdA is ook bekend met het bestaan van de Stichting A58, die zich met name focust op Eindhoven, Tilburg en Breda.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van B&W, die uiterlijk a.s. woensdag zullen worden behandeld in de Commissie Omgeving van de gemeenteraad Roosendaal.

  1. Op welke wijze ondersteunt u de oproep van de BZW aan Rijkswaterstaat?
  2. Zoekt u verbinding met het college van B&W gemeente Bergen op Zoom om de A58 en de genoemde knooppunten op de agenda te krijgen bij het Rijk en de Provincie?
  3. Wat is de stand van zaken m.b.t. de acties gericht op de A58? Kortom wat is het resultaat van de in de mobiliteitsagenda 2010 – 2014 opgenomen doelstelling om de A58 – die nu nog dwars door de stad loopt – op termijn om de stad te leiden en de oplossingen t.a.v. de knelpuntenanalyse A58?
  4. Welke inzet bestaat er vanuit Roosendaal en de regio gericht op de toekomst t.a.v. de doelstelling om de A58 – die nu nog dwars door de stad loopt – op termijn om de stad te leiden en de oplossingen t.a.v. de knelpuntenanalyse A58?
  5. Op welke wijze wordt er deelgenomen aan de Stichting A58? Is Roosendaal en West-Brabant in beeld bij de Stichting A58?