Door Michael Yap op 4 juli 2018

Dak van asbest? Snel weg is het best!

Het Rijk heeft het voornemen om asbestdaken vanaf 2024 te verbieden. De maatregel moet gezondheids- en milieuproblemen door asbest voorkomen. Daken kunnen door de jaren heen aangetast worden door weer en wind waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen: sanering is op enig moment noodzakelijk.

De realisatie van de sanering voor 2024 betekent voor alle betrokken partijen een enorme opgave, zowel in de tijd als financieel. Het verbod in 2024 betekent voor gemeenten op termijn ook een grote en kostbare handhavingsopgave. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs gemeenten opgeroepen in te zetten op een versnellingsaanpak voor asbestdakensanering, en daarmee tevens de handhavingsopgave vanaf 2024 te verkleinen. De PvdA onderschrijft deze oproep en heeft aan het college van B&W gevraagd om maatregelen te nemen, zeker ook omdat de sanering van asbestdaken ook mogelijkheden biedt om andere verduurzamingsmaatregelen te nemen. 

Informatie VNG.

Informatie Kenniscentrum InfoMil.

Michael Yap

Michael Yap

Ik ben sinds 2006 gemeenteraadslid in Roosendaal. Een zeker bestaan voor iedere Roosendaler staat voorop. Vanuit rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid verantwoorden we onze keuzes. Een Roosendaal voor iedereen staat voorop! In beeld: Duurzaamheid en innovatie. In beeld: De bieb verbindt!

Meer over Michael Yap