Door op 8 september 2016

College B&W breekt dienstverlening in het sociaal domein af

In 2015 is de gemeente, onder invloed van de decentralisaties in het sociaal domein, begonnen met het ontwikkelen van de Toegang. Een plek voor alle vragen op het gebied van jeugd, wonen, werk, inkomen, welzijn en zorg, voor onze inwoners.

Roosendaal heeft al jaren HetPunt, waarin reeds de krachten worden gebundeld in welzijn, wonen en zorg. Daar wordt met vele organisaties samengewerkt, zoals de gemeente Roosendaal, St. Groenhuysen, AlleeWonen, WíjZijn Roosendaal, TWB Thuiszorg met Aandacht, GGZ WNB, MEE West-Brabant, Surplus Zorg, St. Elisabeth, SDW, Thuiszorg DAT, Novadic Kentron, Buurtbemiddeling Roosendaal, GGD West-Brabant S&L Zorg en Juzt. Deze organisaties hebben onderdelen van hun werk ondergebracht bíj HetPunt om zo zichtbaar en toegankelijk te zijn voor de burgers van Roosendaal. Zo ontstaan er korte lijnen. Men werkt vraaggericht. HetPunt wil advies en informatie geven aan de burgers, dienstverlening moet ook direct afneembaar zijn. Ze gidsen de burgers als het ware door ‘zorgland’. Wat kun je zelf? Wat kunnen mantelzorger of vrijwilligers? Waar is er professionele ondersteuning nodig en hoe regel je dit dan?

De PvdA heeft daarom altijd aan het college van B&W gevraagd op welke wijze HetPunt wordt geborgd in de Toegang. HetPunt, was het antwoord, gaat onderdeel uitmaken van het nieuwe dienstverleningsconcept van de Toegang.

Afgelopen juli lazen we echter in de media dat HetPunt haar deuren zal sluiten per 1 januari 2017 en dat dit niet wordt meegenomen in de Toegang. De PvdA heeft hierover vragen gesteld en de antwoorden geven duidelijk aan dat het college van B&W voornemens is om de dienstverlening in het sociaal domein af te breken. De toegang tot allerlei voorzieningen op het terrein van welzijn, wonen en zorg, nu nog geregeld in HetPunt, wordt afgebroken en op een veel smaller vlak vormgegeven op een andere plek in de stad in de vorm van de Toegang. De totale infrastructuur van zorg, welzijn en wonen dreigt nu helemaal versnipperd te raken. Burgers dreigen dus vanaf 2017 van het kastje naar de muur te worden gestuurd als het gaat om hulpvragen in het sociaal domein. Waar kan men dan terecht? In de wijken en dorpen wil de gemeente het regelen, dichtbij, maar tot op heden is hiervan nog niets geregeld. Ook de maatschappelijke partners tasten in het ongewisse. Kortom, tijd voor actie. Naast aanvullende vragen heeft de PvdA hierover een debat met de gemeenteraad en verantwoordelijk SP-wethouder Polderman aangevraagd. Redden wat er te redden valt…