Door op 13 juli 2016

Citymarketing: Dit is Roosendaal!

Samen met de Roosendaalse Lijst vraagt de PvdA aandacht voor citymarketing, nu Roosendaal veel te bieden heeft, ter promotie voor onze eigen inwoners en ondernemers en bezoekers van onze mooie gemeente.Wij vinden citymarketing een belangrijk strategisch middel en dit draagt bij aan bedrijfsinvesteringen en bezoekersbestedingen en daarmee tot werkgelegenheid. Citymarketing neemt op dit moment een te bescheiden positie in. In vergelijkbare gemeenten wordt dit krachtiger ingezet. Diverse naburige gemeenten hebben met behulp van een professionele citymarketingstrategie zowel nationaal als internationaal successen geboekt.

Wij vinden dat hierbij ook een herbezinning op de rol van de VVV als ‘natuurlijke partner’ op zijn plaats is en het tijd is voor een vernieuwende, professionele en passende aanpak van onze citymarketingstrategie.

Wij zullen dan ook het college van B&W verzoeken om een citymarketingstrategie te ontwikkelen dat gedragen wordt door gemeente, bedrijven en bewoners, waardoor we Roosendaal als sterk merk kunnen positioneren, met een daarbij behorend passend budget.

Dit voorstel is unaniem door de gemeenteraad aangenomen bij de behandeling van de Kadernota 2017. De uitwerking volgt nu door het college van B&W.