Door op 24 februari 2015

Burgemeester brengt oplossingen softdrugsproblematiek in kaart

De PvdA pleit al jaren voor een drugsbeleid waarin een balans wordt gevonden tussen preventie en repressie.

Wij hebben kennisgenomen van het bericht dat burgemeester Niederer samen met de burgemeesters van Breda, Helmond en Valkenswaard in een werkgroep de problemen rond softdrugs helder in kaart brengen. Op die manier moet er een oplossing komen voor de problemen waar gemeenten tegen aan lopen. De werkgroep is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook de burgemeesters van Venlo, Utrecht en Oldambt (Groningen) zijn hierin vertegenwoordigd.

Op dit moment wordt zo een 80 procent van de vervolgingscapaciteit ingezet op drugsgerelateerde zaken. Dat is ongekend veel; andere belangrijke zaken kunnen daardoor slechts beperkt worden opgepakt.

De noodzakelijke discussie over de achterdeur, een discussie die vanwege de toenemende criminaliteit en gevaren voor de volksgezondheid dringend nodig is, wordt hopelijk door de werkgroep aangegaan. Zeker gelet op de overlast en toenemende criminaliteit gepaard gaande met de illegale teelt van wiet, is het noodzaak om de discussie aan te gaan. Denk hierbij ook aan de toenemende gevaren voor de brandveiligheid en toenemend niet betalen van energierekeningen als gevolg illegale wietteelt.

Denk hierbij ook aan de gevaren van de volksgezondheid die de vermenging van drugsmarkten en illegale verkoop met zich mee brengt.

Denk hierbij ook aan de gevolgen vanuit wietteelt grootschalig verkregen illegaal geld waarmee ook de bovenwereld geïnfiltreerd wordt, ook hier in Roosendaal.

Het is goed dat burgemeester Niederer zich inzet in deze werkgroep. Dit levert hopelijk ook voor hem een ander inzicht op in de aanpak van de drugsproblematiek De burgemeester verwees de afgelopen jaren immers constant dat dit aan de landelijke wetgever is. Deelname aan de werkgroep is alvast een goede eerste stap die zal leiden tot oplossingen voor de softdrugsproblematiek in Brabant.